Det är bara att googla upplaga 2

Författare
Filippa Mannerheim, Katarina Fast Ehrlén (Häftad, 2018)
Ämne
Svenska
Målgrupp
Grundskola 7-9
Antal sidor
268
Utgivningsdatum
2018-02-05
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152355206

1611 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Hur lär man sina elever att effektivt söka information? Hur utvecklar man deras analytiska och källkritiska förhållningssätt? Hur förebygger man plagiat och klipp-och-klistra-arbeten? Det är bara att googla! är ett kopieringsunderlag med över hundra elevuppgifter i informationssökning, text- och bildanalys och källkritik – allt utifrån den senaste pedagogiska forskningen om informationskompetens i skolan. I en komplex värld där mängden information ökat explosionsartat blir förmågan att söka, värdera och bearbeta källor allt viktigare. Det nya medielandskapet, där var och en av oss kan bidra till både fakta och åsikter, ställer höga krav på svensklärarens undervisning. Med Det är bara att googla får du en omfattande ”uppgiftsbank” med tillhörande lärarhandledningar som stöd i detta viktiga arbete.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration