Etik och människans livsvillkor

Författare
Katri Cronlund (Flexoband, 2017)
Ämne
Omvårdnad
Antal sidor
260
Utgivningsdatum
2017-05-03
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152333983
Länk till blädderprov:

426 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Etik och människans livsvillkor som nu finns i en andraupplaga ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Begreppet mångfald ur flera aspekter har lyfts fram i den nya upplagan. Att möta, kommunicera och samarbeta med människor är några av de viktigaste utgångspunkterna inom vård och omsorg. Etik och människosyn har en central roll inom yrkesområdet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och innehåller också ett utökat avsnitt med övningsuppgifter. De centrala orden och begreppen lyfts fram i texten och förklaras i en ord- och begreppslista längst bak i boken. Ur innehållet: 1) Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster. 2) Kulturens betydelse för människors värderingar. 3) Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete och värdekonflikter kopplade till dessa. 4) Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och brukare. Avsedd för: Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan. Finns även att köpa som e-bok via Adlibris och Bokus.

Köp direkt via: Adlibris, Bokus

Nedladdningsbart material

Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Etik och människans livsvillkor som ljudbok i mp3-format.

Kapitel 1 - Kultur

Ladda ner hela kapitel 1, sida 6-45  (Komprimerad fil, 24,7 MB)

Innehåll:
Kultur - sid 6
Avsnitt - sid 7
1:1 Kultur - sid 8
Kulturarvet - det vi gjort - sid 9
Delkultur - sid 10
Ytkultur och djupkultur - sid 11
Individ- och grupporienterade kulturer - sid 12
Kan du nu? - sid 13
1:2 Att bli en del av kulturen - sid 14
På jobbet och hemma - sid 15
Socialisation - sid 16
Kommunikation - sid 17
Rätt beteende i rätt område - sid 18
Kroppsspråk och revir - sid 19
Klädsel - sid 20
Kan du nu? - sid 21
1:3 Kulturer i Sverige - sid 22
Kärleken till naturen - sid 23
Sverige - det extrema landet i norr - sid 24
Nationella minoriteter - kulturer i kulturen - sid 25
Migration - sid 26
Blandad befolkning - sid 27
Kan du nu? - sid 28
1:4 Etnicitet och andra begrepp - sid 29
Den etniska identiteten - sid 30
Etniciteten är föränderlig - sid 31
Både och - sid 32
Etnocentrism och kulturrelativism - sid 33
När kulturer möts - sid 34
Hemma-borta? - sid 35
Integration och assimilation - sid 36
Fördomar - sid 37
Rasism - sid 38
Rasbiologisk forskning - sid 39
Sammanfattning - sid 40
Sammanfattning - sid 41
Övningsuppgifter - sid 42
Övningsuppgifter - sid 43
Övningsuppgifter - sid 44
Övningsuppgifter - sid 45

Kapitel 2 - Livsåskådning och människosyn

Ladda ner hela kapitel 2, sida 46-81  (Komprimerad fil, 22 MB)

Innehåll:
Livsåskådning och människosyn - sid 46
Avsnitt - sid 47
2:1 Livsåskådning - sid 48
Livsåskådning - sid 49
Religion i Sverige - sid 50
Husförhör - sid 51
Att leva utan tro - sid 52
Kris och livsåskådning - sid 53
2:2 Religiösa livsåskådningar - sid 54
Att följa sin tro - sid 55
Kristendomen - sid 56
Islam - sid 57
Judendomen - sid 58
Österländska religioner - sid 59
Hinduismen - sid 60
2:3 Icke-religiösa livsåskådningar - sid 61
Sokrates - sid 62
Ett eget val - sid 63
Ett eget val - sid 64
Livsåskådning och ideologier - sid 65
Feminism - sid 66
Kvinnor som kämpade - sid 67
Cowboystövlarna - sid 68
2:4 Människosyn - sid 69
Vad är en människa? - sid 70
Människovärdet - sid 71
Olika syn på människan - sid 72
Människosyn och filosofi - sid 73
Människosyn inom psykologin - sid 74
Helhetssyn på människan - sid 75
Sammanfattning - sid 76
Sammanfattning - sid 77
Övningsuppgifter - sid 78
Övningsuppgifter - sid 79
Övningsuppgifter - sid 80
Övningsuppgifter - sid 81

Kapitel 3 - Hälsa, ohälsa och kultur

Ladda ner hela kapitel 3, sida 82-123  (Komprimerad fil, 26,5 MB)

Innehåll:
Hälsa, ohälsa och kultur - sid 82
Avsnitt - sid 83
3:1 Hälsa - sid 84
Hälsa, ohälsa och välbefinnande - sid 85
Hälsa är relativt - sid 86
Hälsa och ansvar - sid 87
Kasam - sid 88
Vad är kasam? - sid 89
Kan du nu? - sid 90
3:2 Sjukdom och funktionsnedsättning - sid 91
Sjukdomsbegrepp - sid 92
Diagnos - sid 93
Levnadsförhållanden - sid 94
Varför blir man sjuk? - sid 95
Att uttrycka sjukdom - sid 96
Sjukrollen - sid 97
Funktionsnedsättning - sid 98
Förr och nu - sid 99
Livskvalitet - sid 100
3:3 Kulturella aspekter - sid 101
Inte som hemma - sid 102
Sjukvårdssystem - sid 103
Den folkliga sektorn - sid 104
Den invanda vården - sid 105
Det jag är van vid - sid 106
3:4 Mötet med vård och omsorg - sid 107
Annorlunda syn på vikt - sid 108
Tillit och trygghet - sid 109
Normalt och onormalt - sid 110
Synen på personer med funktionsnedsättning - sid 111
Åldrande och död i ett kulturellt perspektiv - sid 112
Åldrande och död i ett kulturellt perspektiv - sid 113
Riktade äldreboenden - sid 114
Det känns som hemma - sid 115
Äldre kan ses på ett annat sätt - sid 116
Kan du nu? - sid 117
Sammanfattning - sid 118
Sammanfattning - sid 119
Övningsuppgifter - sid 120
Övningsuppgifter - sid 121
Övningsuppgifter - sid 122
Övningsuppgifter - sid 123

Kapitel 4 - Normer, värderingar och ideal

Ladda ner hela kapitel 4, sida 124-161  (Komprimerad fil, 22,8 MB)

Innehåll:
Normer, värderingar och ideal - sid 124
Avsnitt - sid 125
4:1 Lagar - sid 126
Socialtjänstlagen, SoL - sid 127
Aminas händer och fötter - sid 128
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL - sid 129
Offentlighets- och sekretesslagen - sid 130
Statens roll - sid 131
IVO - tillsyn och anmälan - sid 132
Internationella överenskommelser - sid 133
4:2 Värdegrund - sid 134
Integritet - sid 135
Fyra etiska principer - sid 136
Tvångslagar - sid 137
Ord - sid 138
Ord och funktionsnedsättning - sid 139
Ord och sjukvård - sid 140
Empati - sid 141
Kulturell kompetens - sid 142
Respekt för individen - sid 143
Respekt för identiteten - sid 144
Kan du nu? - sid 145
4:3 Arbetet inom vård och omsorg - sid 146
Välfärdssamhället - sid 147
Vård och omsorg förr - sid 148
Skyldigheter - sid 149
Lex Sarah - sid 150
Lex Maria - sid 151
Yrkesrollen - sid 152
En god arbetsmiljö - sid 153
Mobbning - sid 154
Kan du nu? - sid 155
Sammanfattning - sid 156
Sammanfattning - sid 157
Övningsuppgifter - sid 158
Övningsuppgifter - sid 159
Övningsuppgifter - sid 160
Övningsuppgifter - sid 161

Kapitel 5 - Etik i teori och praktik

Ladda ner hela kapitel 5, sida 162-203  (Komprimerad fil, 26,4 MB)

Innehåll:
Etik i teori och praktik - sid 162
Avsnitt - sid 163
5:1 Etik och moral - sid 164
Vad är etik? - sid 165
Den fria viljan - sid 166
Determinism - sid 167
Lucifer-effekten - sid 168
Egoism eller altruism - sid 169
Altruism - sid 170
Moder Teresa - sid 171
5:2 Teorier om etik - sid 172
Pliktetik - sid 173
Religionen och plikten - sid 174
Konsekvensetik - sid 175
Utilitarism - sid 176
Att bli filmad - sid 177
Dygdetik - sid 178
Sinnelagsetik - sid 179
Civil olydnad - sid 180
Kan du nu? - sid 181
5:3 Medicinsk-etiska frågor - sid 182
Etiska frågor vid livets början - sid 183
Före och efter födelsen - sid 184
Före och efter födelsen - sid 185
Etiska frågor vid livets slut - sid 186
Aktiv dödshjälp - sid 187
Organtransplantationer - sid 188
Ett svårt beslut - sid 189
Forskningsetik - sid 190
5:4 Etik inom vård och omsorg - sid 191
Etiska ställningstaganden - sid 192
Samvetsfrihet - sid 193
Etikronder och reflektion - sid 194
Olika förväntningar - sid 195
Ett professionellt förhållningssätt - sid 196
Ett professionellt förhållningssätt - sid 197
Sammanfattning - sid 198
Sammanfattning - sid 199
Övningsuppgifter - sid 200
Övningsuppgifter - sid 201
Övningsuppgifter - sid 202
Övningsuppgifter - sid 203

Kapitel 6 - Att möta skillnader och olikheter

Ladda ner hela kapitel 6, sida 204-243  (Komprimerad fil, 27,1 MB)

Innehåll:
Att möta skillnader och olikheter - sid 204
Avsnitt - sid 205
6:1 Skillnader och olikheter - sid 206
Sociala skillnader - sid 207
Sociala skillnader - sid 208
Generationsskillnader - sid 209
Du eller Ni - sid 210
Ungdomstiden - sid 211
Tonårskulturen föds - sid 212
6:2 Kön och sexualitet - sid 213
Kön och genus - sid 214
Kön, könsidentitet och sexuell identitet - sid 215
Homosexuellas rättigheter - sid 216
Kön, sexualitet och kultur - sid 217
Hedersförtryck - sid 218
Kvinnlig könsstympning - sid 219
Endast ett ärr blir kvar - sid 220
Manlig omskärelse - sid 221
6:3 Diskriminering - sid 222
Exempel - Rosa Parks - sid 223
Diskrimineringslagen och DO - sid 224
Diskrimineringslagen och DO - sid 225
Anmälan till DO - sid 226
Kan du nu? - sid 227
6:4 Förståelse och kommunikation - sid 228
Personbedömning - sid 229
Attribution - sid 230
Språk och kommunikation - sid 231
Tolkning - sid 232
Samtal - sid 233
Samtal - sid 234
JoHari fönster - sid 235
Kan du nu? - sid 236
JoHari fönster -sid 237
Sammanfattning - sid 238
Sammanfattning - sid 239
Sammanfattning - sid 240
Övningsuppgifter - sid 241
Övningsuppgifter - sid 242
Övningsuppgifter - sid 243

Kapitel 7 - I mötet med brukare och patienter

Ladda ner hela kapitel 7, sida 244-265  (Komprimerad fil, 13,1 MB)

Innehåll:
I mötet med brukare och patienter - sid 244
Avsnitt - sid 245
7:1 Ditt förhållningssätt - sid 246
Självkänsla och självbild - sid 247
Identitet - sid 248
Personlighet - sid 249
Personlighet - sid 250
Social kompetens - sid 251
Empatisk förmåga - sid 252
Den etiska kompassen - sid 253
Kan du nu? - sid 254
7:2 Utmaningar - sid 255
Inre utmaningar - sid 256
Försvarsmekanismer - sid 257
Kontrollfokus - sid 258
Stress - sid 259
Stress och risk - sid 260
Synen på ditt yrke - sid 261
Sammanfattning - sid 262
Sammanfattning - sid 263
Övningsuppgifter - sid 264
Övningsuppgifter - sid 265

Ämne - människan

Ladda ner kapitlet "Ämne - människan", sida 266-278  (Komprimerad fil, 8,8 MB)

Innehåll:
Ämnets syfte - sid 266
Centralt innehåll - sid 267
Lästips och webbadresser - sid 268
Lättlästa böcker - sid 269
Register - sid 270
Ord & begrepp - sid 276
Ord & begrepp - sid 277
Ord & begrepp - sid 278

Författare

Författare Katri Cronlund är legitimerad lärare i psykologi, samhällskunskap, sociologi och historia.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration