Etik och människans livsvillkor, upplaga 2

Om serien

Etik och människans livsvillkor, upplaga 2

Etik och människans livsvillkor andra upplagan ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Begreppet mångfald ur flera aspekter har lyfts fram i den nya upplagan.

Etik och människosyn har en central roll inom yrkesområdet. Att möta, kommunicera och samarbeta med människor är några av de viktigaste utgångspunkterna inom vård och omsorg. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och innehåller också ett utökat avsnitt med övningsuppgifter. De centrala orden och begreppen lyfts fram i texten och förklaras i en ord- och begreppslista längst bak i boken.

Avsedd för:
Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.