Etik och människans livsvillkor, upplaga 2

Etik och människans livsvillkor andra upplagan ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Begreppet mångfald ur flera aspekter har lyfts fram i den nya upplagan.

Dela Etik och människans livsvillkor, upplaga 2:

Etik och människans livsvillkor, upplaga 2 (2 produkter)