Fokus på matematik, upplaga 1

Om serien

Fokus på matematik, upplaga 1

Fokus på matematik sammanfattar baskunskaperna i grundskolans matematik. Serien passar därför utmärkt för elever på vuxenutbildningens grundläggande nivå, men också för elever i grund- och gymnasieskola som behöver extra stöd.

Fokus på Matematik är en lättarbetad serie läroböcker i matematik. Här tränar eleven begrepp och metoder och skriver lösningar och svar direkt i boken. Till varje avsnitt finns dessutom uppgifter som ger en ingång till problemlösning, resonemang och kommunikation.

Fokus på Matematik 1 sammanfattar det centrala innehållet till och med åk 6 och Fokus på Matematik 2 sammanfattar det centrala innehållet till och med åk 9. Fokus på Matematik har kortfattade förklaringar av de viktigaste momenten. Stilen är medvetet vuxen, språket lättläst och ordvalet väl genomtänkt.

Fokus på Matematik fungerar lika bra för elever inom vuxenutbildning på grundläggande nivå, nationell delkurs 3 respektive 4, som för elever på gymnasiet och i grundskolan med behov av repetition eller reparation.

Fokus på Matematik är skriven med:

  • lättläst svenska, väl anpassad för elever med annat modersmål
  • tilltal som också passar en vuxen läsare

Fokus på Matematik - för elever som behöver:

  • träna på begrepp och metoder och skriva svaren direkt i boken
  • grundläggande träning av resonemang, kommunikation och problemlösning
  • diagnos efter varje avsnitt och test efter varje kapitel
  • tillgång till facit för att själva kunna rätta.

Fokus på Matematik och de nationella delkurserna för vuxenutbildning på grundläggande nivå

  • Fokus på Matematik 1 sammanfattar det centrala innehållet på en grundläggande nivå för åk 4-6 och passar till nationell delkurs 3.
  • Fokus på Matematik 2 sammanfattar det centrala innehållet på en grundläggande nivå för åk 7-9 och passar till nationell delkurs 4.