Författare

Jeanette Berggård, ekonom och lönsamhetsutvecklare som även utbildar på eftergymnasial nivå, har ansvarat för den åttonde upplagan som i övrigt bygger vidare på Nancy Holmströms och Gunnar Lindholms arbete i tidigare upplagor av boken.