Företagsekonomi - från begrepp till beslut, upplaga 8

Författare

Jeanette Berggård, ekonom och lönsamhetsutvecklare som även utbildar på eftergymnasial nivå, har ansvarat för den åttonde upplagan som i övrigt bygger vidare på Nancy Holmströms och Gunnar Lindholms arbete i tidigare upplagor av boken.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration