Företagsekonomi - från begrepp till beslut, upplaga 8