Förstå språket NO/SO - för nyanlända, upplaga 1

Om serien

Serien Förstå språket omfattar Förstå språket NO/SO, Förstå språket Matematik och Förstå språket Samhällskunskap är läromedel som passar elever som behöver utöka sina kunskaper i ämnena, samtidigt som de lär sig det svenska språket.

Ämnesinnehållet i de olika delarna kommer från de centrala innehållet i Läroplanen för årskurs 7-9. Övningarna är språk- och kunskapsutvecklande med fokus på svenska som andraspråk

Dela Förstå språket NO/SO - för nyanlända, upplaga 1: