Förstå språket NO/SO - för nyanlända, upplaga 1

Mer information

Förstå språket NO/SO - för nyanlända

Varje kapitel i Förstå språket NO/SO inleds med en tankekarta eller annan uppgift som aktiverar elevernas förkunskaper för ämnesinnehållet. Man kan till exempel introducera det nya kapitlet/ämnet genom att låta eleverna:

• ställa frågor om ämnet
• prata fritt om ämnet
• berätta om egna erfarenheter kring ämnet
• ställa frågor om ämnet.
Denna förförståelsefas är viktig för att kunna bygga en bro mellan elevernas förkunskaper och det abstrakta innehållet i ämnet.
Därefter följer texter och uppgifter som syftar till att befästa, repetera och fördjupa förståelsen av de ord och begrepp som är kopplade till NO/SO.
Som avslutning kan eleverna träna på grammatiska moment kopplade till kapitlet.

Sist kommer en självbedömning där eleverna prickar av vad de har lärt sig i kapitlet. Det hjälper dem att få syn på sitt eget lärande och är samtidigt ett effektivt verktyg för formativ bedömning.

Lärarstöd till Förstå språket NO/SO för nyanlända

Här kan du ladda ner lärarsidor till Förstå språket NO/SO för nyanlända som innehåller:
* författarens tankar kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
* fler språkutvecklande övningar till kapitlen
* facit

Klicka här för att ladda ner lärarstöd i pdf-format (PDF-dokument, 2,5 MB)

Klicka här för att ladda ner facit i pdf-format (PDF-dokument, 5,6 MB)

-----------------------------

Se inspelat webbinarium om Förstå språket NO/SO

I det här inspelade webbinariet presenterar författaren Tiia Ojala sitt läromedel Förstå språket NO/SO för nyanlända. Hon berättar hur du kan undervisa i svenska som andraspråk samtidigt som eleverna tillägnar sig kunskaper i NO och SO, allt enligt den senaste forskningen. Fokus ligger på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där Tiia delar med sig av sina egna erfarenheter.

Se webbinariet här

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.
Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev