Mer information

Förstå språket NO/SO - för nyanlända

Varje kapitel i Förstå språket NO/SO inleds med en tankekarta eller annan uppgift som aktiverar elevernas förkunskaper för ämnesinnehållet. Man kan till exempel introducera det nya kapitlet/ämnet genom att låta eleverna:

• ställa frågor om ämnet
• prata fritt om ämnet
• berätta om egna erfarenheter kring ämnet
• ställa frågor om ämnet.
Denna förförståelsefas är viktig för att kunna bygga en bro mellan elevernas förkunskaper och det abstrakta innehållet i ämnet.
Därefter följer texter och uppgifter som syftar till att befästa, repetera och fördjupa förståelsen av de ord och begrepp som är kopplade till NO/SO.
Som avslutning kan eleverna träna på grammatiska moment kopplade till kapitlet.

Sist kommer en självbedömning där eleverna prickar av vad de har lärt sig i kapitlet. Det hjälper dem att få syn på sitt eget lärande och är samtidigt ett effektivt verktyg för formativ bedömning.

Lärarstöd till Förstå språket NO/SO för nyanlända

Här kan du ladda ner lärarsidor till Förstå språket NO/SO för nyanlända som innehåller:
* författarens tankar kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
* fler språkutvecklande övningar till kapitlen
* facit

Klicka här för att ladda ner lärarstöd i pdf-format (PDF-dokument, 2,5 MB)

Klicka här för att ladda ner facit i pdf-format (PDF-dokument, 5,6 MB)

-----------------------------

Se inspelat webbinarium om Förstå språket NO/SO

I det här inspelade webbinariet presenterar författaren Tiia Ojala sitt läromedel Förstå språket NO/SO för nyanlända. Hon berättar hur du kan undervisa i svenska som andraspråk samtidigt som eleverna tillägnar sig kunskaper i NO och SO, allt enligt den senaste forskningen. Fokus ligger på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där Tiia delar med sig av sina egna erfarenheter.

Se webbinariet här

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration