Goodwill Redovisning 2 Faktabok upplaga 2

Författare
Christer Johansson, Rolf Johansson, Gunvor Pautsch (Häftad, 2018)
Ämne
Företagsekonomi
Målgrupp
Gymnasial/Vuxen
Antal sidor
352
Utgivningsdatum
2018-05-30
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152354148
Länk till serie:
Länk till blädderprov:

507 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Faktaboken inleds med en kort repetition av dubbel bokföring och enkla bokslut. Därefter följer en utförlig genomgång av hur ett bokslut förbereds, upprättas och analyseras. Stor vikt läggs på lagstiftning och praxis inom området. Teoretiska avsnitt varvas med exempel som steg för steg visar tekniken i redovisningsarbetet. 

Författare

Christer Johansson är ekonomiedoktor från Handelshögskolan i Stockholm med mångårig erfarenhet av undervisning inom både extern redovisning och ekonomistyrning. Han har till exempel undervisat på Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm och Göteborg

Rolf Johansson är civilekonom och lärare med mångårig erfarenhet av både praktiskt ekonomiarbete och undervisning på ledarskapsutbildningar i näringslivet. Han har också undervisat på Företagsekonomiska institutet i Stockholm.

Gunvor Pautsch är tidigare chef för Bokföringsnämnden med ansvar för att ta fram underlag för Bokföringsnämndens normgivning. Gunvor Pautsch är en av landets ledande experter inom redovisningsområdet med lång erfarenhet som författare, föreläsare och lärare på utbildningar för både studenter och yrkesverksamma.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration