Goodwill Redovisning 2 Uppgiftsbok med lösningar upplaga 2

Författare
Christer Johansson, Rolf Johansson, Gunvor Pautsch (Häftad, 2018)
Ämne
Företagsekonomi
Målgrupp
Gymnasial/Vuxen
Antal sidor
412
Utgivningsdatum
2018-05-30
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152354254
Länk till serie:
Länk till blädderprov:

495 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Uppgiftsboken innehåller ett stort antal uppgifter samt en lösningsdel med fullständiga lösningar. Uppgiftsboken innehåller också tre större praktikfall där praktik och teori flätas samman för ytterligare förståelse av respektive ämnesområde. Praktikfallen precis som flertalet övriga övningar kan med fördel lösas med hjälp av valfritt kalkyl- eller bokföringsprogram.

Författare

Christer Johansson är ekonomiedoktor från Handelshögskolan i Stockholm med mångårig erfarenhet av undervisning inom både extern redovisning och ekonomistyrning. Han har till exempel undervisat på Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm och Göteborg

Rolf Johansson är civilekonom och lärare med mångårig erfarenhet av både praktiskt ekonomiarbete och undervisning på ledarskapsutbildningar i näringslivet. Han har också undervisat på Företagsekonomiska institutet i Stockholm.

Gunvor Pautsch är tidigare chef för Bokföringsnämnden med ansvar för att ta fram underlag för Bokföringsnämndens normgivning. Gunvor Pautsch är en av landets ledande experter inom redovisningsområdet med lång erfarenhet som författare, föreläsare och lärare på utbildningar för både studenter och yrkesverksamma.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration