Hälsopedagogik, upplaga 3

Om serien

Hälsopedagogik, upplaga 3

Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet. Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor tas upp utifrån olika teorier och perspektiv.