Hälsopedagogik, upplaga 3

Om serien

Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet. Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor tas upp utifrån olika teorier och perspektiv.

Dela Hälsopedagogik, upplaga 3: