Hälsopedagogik, upplaga 3

Författare
Anna-Karin Axelsson (Häftad, 2021)
Ämne
Omvårdnad
Antal sidor
328
Utgivningsdatum
2021-05-17
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152362235
Länk till serie:

413 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet. Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor tas upp utifrån olika teorier och perspektiv. I boken förklaras hur man planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar hälsofrämjande aktiviteter. I denna tredje upplaga har de nationella folkhälsomålen uppdaterats, likaså kapitlet om internationell folkhälsa inklusive Agenda 2030. I slutet av boken hittar du en bilaga med olika tester, samt massage- och avspänningsövningar. Boken är skriven på lättbegriplig svenska och förstärker den studerandes inlärning genom att varje kapitel: inleds med en tydlig överblick av innehållet, lyfter fram centrala ord och begrepp, presenterar det centrala innehåll som är knutet till kapitlet, är indelat i avsnitt som avslutas med Kan-du-nu?-frågor, samt avslutas med övningsuppgifter som tränar olika förmågor.
Ur innehållet: Salutogent förhållningssätt, KASAM, barns och ungas hälsa, äldres hälsa, fysisk aktivitet, kost- och måltidsvanor, stress och återhämtning, hälsofrämjande arbetsplats, kriser och krishantering.


Boken är avsedd för Barn- och fritidsprogrammet, men kan med fördel även användas vid Yrkeshögskolan samt vid utbildningar inom friskvård och hälsa.

Hälsopedagogik finns även som onlinebok och heldigitalt läromedel och kan kompletteras av en gedigen lärarhandledning. Boken finns inläst och både elever och lärare kan kostnadsfritt och utan inloggning lyssna på den via Övningsmästaren.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration