Digitalt

Kemi Direkt digital är ett heldigitalt läromedel som finns på vår plattform Kampus. Kemi Direkt utvecklar elevernas förmågor, rustar dem inför de nationella proven och stimulerar till fortsatta studier. Laborera Direkt Kemi 1-3 är en komplett laborationskurs för högstadiets kemi.

Digitala läromedel i NO - Kemi Direkt, Fysik Direkt, Biologi Direkt och Teknik Direkt

NO Direkt-serien digital innehåller samma populära texter men med nya interaktiva funktioner som ger läraren större tillgänglighet, fler möjligheter till ett formativt arbetssätt och en överblick av elevens arbete.

Vi har kryddat våra populära läromedel med;

  • filmer som förklarar, väcker nya frågor och bjuder in till fortsatt utforskande
  • interaktiva övningar som väcker intresse, startar funderingar och leder till diskussion
  • självrättande övningar och direkt återkoppling
  • överblick så att eleven har koll på sitt eget arbete och lärande
  • teori och exempel som alltid ligger vid sidan om uppgifterna. På så sätt blir de en naturlig hjälp när eleverna löser uppgifterna.
  • begreppslistor och tabeller ligger alltid ett knapptryck bort.

Våra digitala läromedel fylls hela tiden med nytt innehåll, nya övningstyper och mer lärarstöd. Alltid i samspel med våra användare.

Engagerar eleverna

Våra digitala läromedel bygger på de titlarna i NO Direkt-serien: Kemi Direkt Fysik Direkt och Biologi Direkt. Läromedlen har en genomarbetad pedagogik som väcker elevernas nyfikenhet och lust att lära.

Innehållet i böckerna utgår ifrån hur vardagen kan förklaras med konkreta och mätbara experiment, naturvetenskapligt modelltänkande och vackra illustrationer.

Med texter som är skrivna med en berättande röst och ett enkelt språk blir innehållet levande och lättläst för alla elever. Häpnadsväckande upptäckter, fascinerande fenomen och vardagliga föreställningar kräver ibland förklaringar med speciella fackuttryck. I böckerna används begreppen konsekvent så att de blir begripliga.

Lärarstöd

Med ett inbyggt lärarstöd spar vi tid åt läraren, vägleder när så behövs samt gör det smidigt och tryggt att arbeta digitalt.

NO Direkts digitala lärarstöd sätter undervisningen i fokus. Lärarhandledningen är här en integrerad del av läromedlet. Kommentarer finns på rätt ställe i läroboken och kopieringsunderlag ligger som interaktiva övningar eller som utskrivbara pdf:er ett knapptryck bort.

NO Direkt har en tydlig elevöversikt som ger dig som lärare koll på elevens arbete. Här ser du vilka övningar som blivit gjorda och vilka som är kvar. Du har också möjlighet att se elevernas svar. På så sätt kan du få en helhetbild av klassens kunskaper och du kan enkelt se vilka moment som behöver få mer tid i undervisningen.

Läs mer om Kampus!

Filmer från Kemi Direkt digital

Film från Kemi Direkt digital

Kemifilm om fast, flytande och gas

Se film

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration