Koll på Geografi 6 Grundbok

Författare
Kjell Haraldsson, Hanna Karlsson, Lena Molin (Häftad, 2018)
Ämne
Geografi
Målgrupp
Grundskola åk 4-6
Utgivningsdatum
2018-04-09
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152341209
Länk till serie:
Länk till blädderprov:

188 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

I Koll på Geografi 6 läser eleverna om de olika klimatzonerna och om vad som påverkar klimatet. Boken handlar också om jordens resursfördelning och om hur vi påverkar jorden genom att använda de olika resurserna. Texterna beskriver även orsaker till fattigdom och ohälsa i världen och hur organisationer arbetar för att hjälpa människor. Hållbarhetsfrågor genomsyrar hela läromedlet men i årskurs 6 har författarna valt att även ta upp hållbar utveckling i ett eget kapitel. Varje kapitel inleds med ett startuppslag som beskriver kapitlets innehåll och centrala geografiska begrepp. Här finns målen för kapitlet som hjälper eleverna att förstå vad de bör kunna efter att ha läst kapitlet. Kapitlen avslutas med ett par fördjupande texter om en speciell plats eller företeelse som har koppling till kapitlets innehåll. Genom att använda de tester som finns till varje kapitel i lärarguiden, kan du kontrollera att dina elever har uppnått målen. Till grundboken hör även aktivitetsboken där eleverna kan arbeta vidare på egen hand med uppgifter som fördjupar deras kunskaper i geografi. I Bingel finns digital färdighetsträning till Koll på Geografi 6.

Poddavsnitt för klassrummet

Ladda ner Koll på Geografi ljudpodd åk 4–6 med tillhörande arbetsblad

Åk 4

Sveriges indelning

I detta avsnittet pratar vi om Sveriges indelning.

Ladda ner arbetsblad
Sveriges_indelning_Page_1.jpg Arbetsblad till
Sveriges indelning (PDF-dokument, 90 kB)
Arbetsblad till
Öarnas betydelse (PDF-dokument, 107 kB)

Arbetsblad till
Natur- och_kulturlandskap.pdf (PDF-dokument, 442 kB)

Åk 5

Arbetsblad till
I havets djup (PDF-dokument, 981 kB)

Arbetsblad till
Olika gränser (PDF-dokument, 357 kB)

Arbetsblad till
Energiknippen (PDF-dokument, 151 kB)
Arbetsblad till
Vår gemensamma framtid (PDF-dokument, 59 kB)
Arbetsblad till
Vatten, vatten, vatten (PDF-dokument)
Arbetsblad till
Demografi (PDF-dokument, 900 kB)

Digitalt

Onlineboken

Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling.

Bingel

Bingel - digital färdighetsträning
Till Koll på Geografi upplaga 2 finns även digital färdighetsträning i Bingel. Övningarna bygger på de moment som eleverna har arbetat med och befäster deras kunskaper på ett stimulerande och lustfyllt sätt. Det är lätt att tilldela eleverna uppgifter och följa deras resultat.

Bingel_logo

Läs mer här!

Det man binglar blir man bra på.

Författare

Tre skickliga författare med bred kompetens inom både forskningen och skolans verksamhet ligger bakom Koll på Geografi.

Lena Molin är grundskollärare, gymnasielärare och universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Kjell Haraldsson är universitetslektor på Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet.

Hanna Karlsson är grundskollärare för årskurs 4–9 med SO-inriktning.

LGR22

Koll på Geografi 4, 5 och 6 utkom första gången innan Lgr22 trädde i kraft. Innehållet överensstämmer dock i stora delar med det centrala innehållet i Lgr22.

  • I Koll på Geografi 4, 5 och 6 finns innehållet om klimat och vegetation med.
  • I Koll på Geografi 5 och 6 är namn och exempel hämtade från hela världen i grundböckerna, och i aktivitetsböckerna finns kartuppgifter som berör alla världsdelar.
  • Kartmaterialet i Lärarguiden för årskurs 6 omfattar kartor över hela världen med och utan landgränser, världens sjöar och vattendrag, Afrikas gränser och städer, Asiens gränser och städer, Nordamerikas gränser och städer, Oceaniens gränser och städer samt Sydamerikas gränser och städer.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration