Koll på Geografi, upplaga 2

Om serien

Varför finns det ingen regnskog i Sverige? Varför är vatten så viktigt och hur påverkar vi människor jorden? Svaren finns i Koll på Geografi. Här får eleverna kunskaper som är viktiga för att kunna hantera frågor som rör sambandet mellan människan, naturen och samhället och en hållbar framtid.

Koll på Geografi 4, 5 och 6 är en reviderad upplaga av serien Koll på Sverige, Koll på Europa och Koll på Världen och täcker det centrala innehållet i Lgr22.

Dela Koll på Geografi, upplaga 2: