Koll på Geografi, upplaga 1

Om serien

Koll på Sverige, Europa och Världen är den äldre upplagan av Koll på Geografi och finns kvar för dig som vill komplettera. Läromedlet hjälper eleverna att utveckla sina kunskaper om geografiska förhållanden.

Koll på Sverige, Europa och Världen är den äldre upplagan av Koll på Geografi och finns kvar för dig som vill komplettera.

Läs mer om den senaste upplagan av Koll på Geografi här.

Koll på Geografi upplaga 1 består av tre elevböcker (Koll på Sverige, Europa och Världen) med tillhörande aktivitetsböcker och lärarhandledningar. Till materialet hör även facit.

Elevboken
Elevboken ger eleverna de grundläggande kunskaperna i geografi. Den tydliga strukturen gör det lätt för eleverna att ta till sig stoffet. Varje uppslag är en avslutad helhet.

Aktivitetsboken
I aktivitetsboken arbetar eleverna vidare på egen hand med kartor, tabeller och olika typer av frågor. Varje uppslag i elevboken motsvarar ett uppslag i elevboken, vilket ger arbetet en tydlig struktur.

Lärarhandledningen
Varje uppslag i elevboken stöds av ett uppslag i lärarhandledningen. Här finns bakgrundsfakta, reflekterande frågor att utgå ifrån och metodiska tips på hur man kan arbeta med uppslagen i elevboken. Till varje kapitel finns även ett kopieringsunderlag med kartövningar, tabellövningar, laborationer, utvärderingar och exkursionsförslag.

Facit
Facit till aktivitetsboken finns att hämta på vår hemsida under fliken Nedladdningsbart material.

Pedagogiska tankar
Geografiämnet ska vara probleminriktat och avspegla den föränderliga värld vi lever i. Eleverna ska se och uppleva omvärlden ur olika tidsperspektiv: då, nu och i framtiden och de ska förstå hur människan hela tiden påverkar naturen. Ämnet ska även stärka perspektivet hållbar utveckling och ge utrymme för etiska samtal.

Koll på Geografi lägger tonvikten vid naturgeografi och kulturgeografi. I materialet presenteras arbetsformer som gör att geografiska fakta kan knytas till verkligheten – till elevernas egen omgivning. Geografiska namn har en central plats och sätts in i ett naturligt sammanhang.