Mer information

Komponenter

Koll på Geografi upplaga 1 - består av tre elevböcker med tillhörande aktivitetsböcker och lärarhandledningar. Till materialet hör även ett digitalt stöd samt facit.

Elevboken
Elevboken ger eleverna de grundläggande kunskaperna i geografi. Den tydliga strukturen gör det lätt för eleverna att ta till sig stoffet. Varje uppslag är en avslutad helhet.

Aktivitetsboken
I aktivitetsboken arbetar eleverna vidare på egen hand med kartor, tabeller och olika typer av frågor. Varje uppslag i elevboken motsvarar ett uppslag i elevboken, vilket ger arbetet en tydlig struktur.

Lärarhandledningen
Varje uppslag i elevboken stöds av ett uppslag i lärarhandledningen. Här finns bakgrundsfakta, reflekterande frågor att utgå ifrån och metodiska tips på hur man kan arbeta med uppslagen i elevboken. Till varje kapitel finns även ett kopieringsunderlag med kartövningar, tabellövningar, laborationer, utvärderingar och exkursionsförslag.

Facit
Facit till aktivitetsboken finns att hämta på vår hemsida under fliken Nedladdningsbart material.


Pedagogiska tankar

Geografiämnet ska vara probleminriktat och avspegla den föränderliga värld vi lever i. Eleverna ska se och uppleva omvärlden ur olika tidsperspektiv: då, nu och i framtiden och de ska förstå hur människan hela tiden påverkar naturen. Ämnet ska även stärka perspektivet hållbar utveckling och ge utrymme för etiska samtal.

Koll på Geografi lägger tonvikten vid naturgeografi och kulturgeografi. I materialet presenteras arbetsformer som gör att geografiska fakta kan knytas till verkligheten – till elevernas egen omgivning. Geografiska namn har en central plats och sätts in i ett naturligt sammanhang.

Koll på Geografi och Lgr 11

I den nedladdningsbara matrisen framgår vilka kapitel i läromedlet Koll på Geografi som behandlar de olika delarna i det centrala innehållet i Lgr 11.

För mer information, klicka på länken (PDF-dokument, 74 kB)