Koll på Historia, upplaga 1

Om serien

Koll på Historia, upplaga 1

Koll på Historia är ett basläromedel i historia för årskurs 4-6. I Koll på Historia har varje epok sin egen bok vilket gör läromedlet roligare och flexiblare än de traditionella årskursböckerna. Koll på vill skapa lust och intresse för ämnet historia. Låt dina elever bli historiedetektiver!

Koll på Historia, upplaga 1 är en tidigare upplaga av Koll på Historia och finns kvar för dig som vill komplettera.

Här kan du läsa mer om vår senaste upplaga av Koll på Historia.

Basboken
Basbokens uppslag väcker nyfikenheten och uppmuntrar till samtal och reflektion. Texterna är lättlästa och lärorika.

Aktivitetsboken
Här kan eleverna arbeta vidare med uppslaget ni gått igenom på egen hand. Två återkommande uppgiftstyper är Gissa spåret och Bli historiedetektiv.

Lärarhandledningen
Lärarhandledningen är full av material och strukturerad så att du snabbt kan få en överblick och plocka ut det som passar dig. Här finns bl.a. tips för genomgångar av uppslagen, större gruppuppgifter, mer fakta, skönlitterära historiska högläsningstexter, facit till aktivitetsbokens uppgifter m.m.

Serien
I Koll på Historia får du och dina elever:

  • arbeta som historiedetektiver och möta spår från gångna tider
  • uppslag som matchar uppslag och gör arbetet enkelt
  • roliga tidslinjer att jobba med för att få ordning på kronologin
  • ett läromedel som eleverna gillar och vill jobba med
  • ett läromedel som ger stor frihet att välja mellan olika undervisningssätt.

Koll på Vikingatiden
I Koll på Vikingatiden kan du läsa om hur det var att leva i våra trakter för tusen år sedan. Ett landområde som hette Sverige fanns ju inte då. Men det var under vikingatiden som nordborna på allvar gav sig ut i och fick kontakt med Europa. De kunde de göra tack vare att de var skickliga båtbyggare och sjömän.
Basboken består av följande fem kapitel:
1. På jakt efter vikingatiden
2. Vikingafärder
3. Hemma hos vikingarna
4. Vem bestämde hos vikingarna?
5. Vad trodde vikingarna på?

Koll på Medeltiden
I Koll på Medeltiden får du läsa om hur det var att leva i Norden och Sverige under medeltiden. Det var då de olika landskapen sakta började formas till ett löst sammanhängande kungarike, om än med andra gränser än idag. Sverige kristnades och blev på så sätt en del av Europa och den europeiska kulturen. Nya samhällsgrupper uppstod, städer grundades, kloster etablerades och riddarborgar byggdes. Alla var inte längre bönder och lantbor.
Basboken består av följande sex kapitel:
1. På jakt efter medeltiden
2. Livet på landet
3. Livet i klostret
4. Livet i staden
5. Livet i borgen
6. Kungar och drottningar
- en rörig historia!

Koll på Vasatiden
I Koll på Vasatiden får du möta Gustav Vasa och hela hans stora släkt. Gustav Vasa brukar kallas för Sveriges landsfader. Han krigade loss Sverige från danskarna, införde höga skatter på jord, skaffade sig fogdar och kontroll över hela riket och slog hårdfört ner böndernas protester. Rik blev han också när han gjorde sig till chef över hela kyrkan i Sverige.
Basboken består av följande sex kapitel:
1. Vasatiden
2. Gustav Vasa styr Sverige
3. Hänt på landet
4. Staden och silvret
5. Barnen Vasa
6. Sverige, Europa och världen

Koll på Stormaktstiden
I Koll på Stormaktstiden får du läsa om Sverige och Norden under 1600-talet och i början av 1700-talet - en tid då Sverige krigade till sig områden och handeln runt Östersjön - för att sedan förlora nästan allt. Det behövs pengar och soldater för att kunna föra krig. Landet organiserades upp och folk fick betala höga skatter och dessutom se pojkar och män skickas utomlands som soldater. Under 1600-talet blev Sverige en krigarstat och stormakt i norra Europa.
Basboken består av följande sex kapitel:
1. Stormaktstiden
2. Gustav och kriget
3. Axel och ordningen
4. Kristina och adeln
5. Den karolinska tiden
6. Karl XII och slutet

Koll på 1700-talet och fram till vår tid
I Koll på 1700-talet och fram till vår tid får du läsa om hur hattar och mössor tar makten från kungen, om kungar och revolutioner, om kolonier i Amerika och porslin i Kina, om skolbarn och barn som arbetar och mycket, mycket mera. Basboken är lite tjockare än tidigare basböcker. Den börjar med 1700-talets frihets- och gustavianska tid och reser sedan vidare in i 1800- och 1900-talens stora händelser - för att på så sätt knyta ihop hela historien med här och nu.
Boken består av tre delar:
Del 1: Frihetstiden och Gustav III:s tid
Del 2: 1800-talet
Del 3: 1900-talet