Serie

Koll på Historia

Upplaga 2

Vart reste vikingarna? Varför säger vi stormaktstiden och vad lekte barnen förr? Här finns svaren! Koll på Historia handlar om tiden från vikingatiden fram till de stora förändringarna i Sverige under 1800-talet. Denna upplaga utgår från Lgr22.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Koll på Historia, upplaga 2

Koll på Historia ger eleverna kunskaper om historiska förhållanden och bidrar till att de kan förstå hur historien har påverkat den tid vi lever i just nu. Böckerna tar bland annat upp kulturmöten, maktförhållanden och levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Hela tiden har texterna sin utgångspunkt i den aktuella forskningen. I böckerna finns ett rikt bildmaterial som kombinerar humoristiska illustrationer med källmaterial från den tid som texterna handlar om.

Författare som levandegör historien

Jonathan Lindström och Lisa Wahlbom har under lång tid lyckats levandegöra historien för eleverna mellanstadiet och förmedla historiska skeenden ett tydligt och pedagogiskt sätt. Lisa och Jonathan har hela tiden sin utgångspunkt i den aktuella forskningen när de berättar om Sveriges förflutna. De lyfter fram grupper som tidigare varit en aning undanskuffade, såsom barn, kvinnor och ursprungsbefolkning.

Grundboken

I årskurs 4 repeterar eleverna forntiden och läser mer om vikingatiden och medeltiden.

I årskurs 5 läser eleverna om Vasatiden och stormaktstiden.

I årskurs 6 läser eleverna om frihetstid, den gustavianska tiden samt tiden från 1809 till år 1900.

Aktivitetsboken

Aktivitetsboken innehåller olika typer av uppgifter som befäster och fördjupar elevernas kunskaper. Här kan de arbeta vidare på egen hand med stöd av grundboken. Facit till aktivitetsboken finns här på webben.

Lärarguiden

Varje uppslag i grundboken stöds av material i lärarguiden med metodiska tips, underlag för diskussioner och bakgrundsfakta. I ett avsnitt beskrivs hur ett språkutvecklande arbetssätt i SO-ämnena kan bedrivas. Till varje kapitel finns ordlistor med förklaringar, kopieringsunderlag och ett test. Här finns även facit till testet och kopieringsunderlagen.

Mer om serien

Med en säregen blandning av humor och blodigt allvar förmedlar författarna historiska skeenden på ett tydligt och pedagogiskt sätt.

Varje kapitel inleds med tydliga mål för eleverna samt ord och begrepp som är centrala i kapitlet. Texterna ger eleverna en kronologisk överblick över stora historiska skeenden samt förklarar hur dessa påverkar vår tid. I korta autentiska skildringar från olika källor får eleverna även ta del av olika människors levnadsöden, vilket gör historien levande.

Varje kapitel inleds med ett startuppslag som beskriver kapitlets innehåll och centrala historiska begrepp. Här finns tydliga mål som hjälper eleverna att förstå vad de bör kunna efter att ha läst kapitlet.

Koll på Historia 4

I boken får eleverna kunskaper om:

 • kulturmöten genom vikingarnas resor
 • hur Sverige blev ett land
 • hur kristendomen fick fäste i Sverige
 • medeltidens städer och handelssystem
 • uppdelningen i olika samhällsgrupper
 • människornas levnadsvillkor
 • historiska källor och historiebruk i sitt sammanhang.
KollPaHistoria-merinfo-grundbok4uppslag-480x400px.jpg KollPaHistoria-merinfo-aktivitesbok4uppslag-480x400px.jpg

Koll på Historia 5

I boken får eleverna kunskaper om:

 • hur kungamakten stärktes, men också om uppror mot kungen
 • reformationen och hur kungen styr landet med hjälp av kyrkan
 • maktkampen om Östersjön
 • levnadsvillkoren i ståndssamhället
 • historiska källor och historiebruk i sitt sammanhang.
KollPaHistoria-merinfo-grundbok5uppslag-480x400px.jpg KollPaHistoria-merinfo-aktivitetsbok5uppslag-480x400px.jpg

Koll på Historia 6

I boken får eleverna kunskaper om:

 • maktförhållanden mellan kung, råd och riksdag
 • förhållandet mellan länderna i Norden
 • hur jordbruket och industrin förändrades
 • folkökningens och emigrationens orsaker
 • levnadsvillkor i olika samhällsgrupper
 • historiska källor och historiebruk i sitt sammanhang.
KollPaHistoria-merinfo-grundbok6uppslag-480x400px.jpg KollPaHistoria-merinfo-aktivitetsbok6uppslag-480x400px.jpg

Digitala komplement

I Bingel finns digital färdighetsträning till Koll Historia 4–6.

Läs mer om Bingel

Digitalt

Koll på Historia finns i en heldigital version i Kampus. Elevlicenserna innehåller samma mångfald av faktatexter, illustrationer och övningar som de tryckta böckernahär anpassat till det digitala mediets möjligheter. I lärarlicensen finns didaktiska idéer, fördjupande fakta och kopieringsunderlag i form av ordlistor, elevuppgifter, tester och facit.

Läs mer om Kampus

Onlineböcker

Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling men fungerar bäst på en dator. Onlineboken innehåller inga interaktiva övningar. När du köper en onlinebok får du tillgång till den i plattformen Kampus.

Läs mer om vära onlineböcker

Författarna

Jonathan Lindström är arkeolog, författare, illustratör samt medlem i Svenska barnboksakademin. Han forskar även om hur historia berättas med fokus på tidsuppfattning, myt och identitet.

Lisa Wahlbom är filmproducent, journalist och författare. Hennes arbete är inriktat på faktabaserad tv-produktion och historia.

Filmpresentation

Författarna ger här en livfull beskrivning av serien.

KollPaHistoria-forfattare-1180x480px.jpg

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget