Koll på Historia, upplaga 2

Om serien

Koll på Historia ger eleverna kunskaper om historiska förhållanden och bidrar till att de kan förstå hur historien har påverkat den tid vi lever i just nu. Böckerna tar bland annat upp kulturmöten, maktförhållanden och levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Hela tiden har texterna sin utgångspunkt i den aktuella forskningen. I böckerna finns ett rikt bildmaterial som kombinerar humoristiska illustrationer med källmaterial från den tid som texterna handlar om.

Dela Koll på Historia, upplaga 2: