Vart reste vikingarna? Varför säger vi stormaktstiden och vad lekte barnen förr? Här finns svaren! Koll på Historia handlar om tiden från att Norden smälte fram ur isen till de stora förändringarna i Sverige under mitten av 1800-talet. I texter och uppgifter speglar Koll på Historia kulturmöten, migration, politik och människors levnadsvillkor. Eleverna får arbeta både med spåren av historien som finns runt omkring oss i dag och med källor som arkeologer och historiker använder.

Denna andra upplaga innehåller en del nytt material och är reviderad utifrån 2020 års kursplan.

Dela Koll på Historia, upplaga 2: