Koll på historia 4, 5 och 6 omfattar tiden från då Norden smälte fram ur isen till de stora förändringarna i Sverige under 1800-talet. I texter och uppgifter speglar Koll på Historia viktiga utvecklingslinjer som kulturmöten, migration, politik och människors levnadsvillkor. Eleverna får arbeta både med spåren av historien runt omkring oss och med källor av den typ som arkeologer och historiker använder.

Denna andra upplaga innehåller en del nytt material, men har samma ambition som tidigare att skapa intresse och väcka nyfikenhet för historia.

– luftig och lättläst,

– berättarglädje med tydligt bildstöd

Dela Koll på Historia, upplaga 2: