Koll på Stormaktstiden basbok

Författare
Jonathan Lindström, Elisabeth Wahlbom (Häftad, 2007)
Ämne
Historia
Målgrupp
Grundskola åk 4-6
Antal sidor
48
Utgivningsdatum
2007-06-21
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789162270612
Länk till serie:

123 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

I Koll på Stormaktstiden får eleverna läsa om Sverige och Norden under 1600-talet och i början av 1700-talet - en tid då Sverige krigade till sig områden och handeln runt Östersjön - för att sedan förlora nästan allt. Det behövs pengar och soldater för att kunna föra krig. Landet organiserades upp och folk fick betala höga skatter och dessutom se pojkar och män skickas utomlands som soldater. Under 1600-talet blev Sverige en krigarstat och stormakt i norra Europa. Koll på Stormaktstiden ingår i serien Koll på Historia som är ett basläromedel för årskurs 4-6. Tidslinjer, historiska begrepp och källor lyfts fram i de olika tidsepokerna. Basboken består av följande sex kapitel: 1) Stormaktstiden 2) Gustav och kriget 3) Axel och ordningen 4) Kristina och adeln 5) Den karolinska tiden 6) Karl XII och slutet Till boken finns Koll på Stormaktstiden aktivitetsbok där eleverna arbetar vidare på egen hand. Varje uppslag i grundboken har ett motsvarande uppslag i aktivitetsboken. På så sätt blir arbetsgången tydlig och enkel för eleverna. Till materialet finns även Koll på Stormaktstiden lärarhandledning. Där finns metodiska tips, bakgrundsfakta och kopieringsunderlag.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration