Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Koll på matematik F-3 och Lgr22

Koll på matematik 1-3 och Lgr22

I samband med att Lgr22 börjar gälla höstterminen 2022, har vi gått igenom innehållet i den nya kursplanen i matematik och jämfört den med innehållet i Koll på matematik 1-3.

Det är inte så stora förändringar, så lärare och elever kan fortsätta använda Koll på matematik 1-3 och vara trygga med att allt innehåll i Lgr22 behandlas.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration