Koll på matematik F-3 och Lgr22

Koll på matematik 1-3 och Lgr22

I samband med att Lgr22 börjat gälla höstterminen 2022, har vi gått igenom innehållet i den nya kursplanen i matematik och jämfört den med innehållet i Koll på matematik 1-3.

Det är inte så stora förändringar, så lärare och elever kan fortsätta använda Koll på matematik 1-3 och vara trygga med att allt innehåll i Lgr22 behandlas.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration