Mer information

Seriens olika komponenter

Med Koll på matematik 1-3 är det möjligt att undervisa enligt Lgr22 på ett inspirerande, strukturerat och kärnfullt sätt. Tillsammans med barnen Alex, Ella, Kim, Li och Tage får eleverna upptäcka matematik i vardagliga händelser och situationer.

Läromedelsserien består av följande komponenter för varje termin:

Koll på matematik 1A

Elevboken är indelad i sex kapitel. I varje kapitel finns uppgifter, både för gemensamt och enskilt arbete, som tränar de matematiska förmågorna. I elevboken lyfts matematiska begrepp och strukturerade arbetssätt för kommunikation och resonemang används. För mer information om kapitelupplägg, se under fliken innehåll.

Koll på matematik 1A Läxbok

Läxboken innehåller läxor till varje kapitel i elevboken.

Koll på matematik 1A Lärarguide

Lärarguiden visar hur varje kapitel är förankrat i Lgr 22, vilket centralt innehåll som behandlas, mot vilka bedömningskriterier eleverna arbetar och vilka förmågor som utvecklas. Till varje uppslag i elevboken ger lärarguiden förslag på arbetsgång och praktiska tips om hur undervisningen kan läggas upp.
I guiden finns även tankar om lärande, facit, arbetsblad och underlag för bedömning i form av lärarreflektion.

Klicka här för att ladda ner Tips till klassrummet (PDF-dokument, 148 kB)

Bingel logga

Bingel är en digital övärld med lekfull färdighetsträning på individanpassad nivå. Webbövningarna i bingel följer elevbokens kapitel.

Läs mer om Bingel här.

Så här är serien uppbyggd

Koll på matematik 2 Startsidor
Startsidorna introducerar kapitlets innehåll. Bilderna inbjuder till samtal och tankeutbyte som skapar förförståelse inför det fortsatta arbetet.

Koll på matematik 2 Grundkursen
Grundsidorna innehåller sidor för både gemensamt och enskilt arbete. Rosa rutor innebär introduktion och resonemang kring ett matematiskt innehåll. Ugglor ger eleven möjlighet att löpande självbedöma sin förståelse för nya begrepp.

Begrepp Fler
En uggla uppmärksammar nya begrepp och ger eleven möjlighet att själv bedöma sin kunskap kring begreppet.
Koll på matematik Fler
Därefter arbetar eleverna med begreppen, för att sedan åter igen ta ställning till sin egen medvetenhet kring det aktuella begreppet.

Koll på matematik 2 Mixsidorna
Mixsidorna är uppslag med aktiviteter där kunskaper och färdigheter används i ett nytt sammanhang. Symboler visar kopplingen mellan uppgifter och matematiska förmågor.

Koll på matematik 2 Koll på sidor
Koll på-sidorna sammanfattar grundsidorna och ger eleven möjlighet att själv bedöma sin förståelse och sina färdigheter. Uppgifterna möjliggör återkoppling mellan elev och lärare och ger läraren underlag för bedömning samt fortsatt arbete.

Koll på matematik 2 Gula och gröna sidor
Gula och gröna sidor följer rubrikerna i Koll på och ger eleven möjlighet att arbeta vidare utifrån sin förståelse i självbedömningen. Gula sidor ger ytterligare erfarenheter av grundsidorna och gröna sidor erbjuder fördjupande uppgifter.

Koll på matematik 2 Lärarguide
För varje uppslag i elevboken finns motsvarande uppslag i lärarguiden. Elevuppslaget är placerat i mitten och runt omkring finns: förslag på arbetsgång, korta teoriförklaringar, aktiviteter att jobba vidare med, förslag till arbetsblad, facit och bedömningsunderlag.

Innehållsförteckningar från grundböckerna

Klicka här för att se innehållsförteckning ur Koll på matematik 1A (PDF-dokument, 46 kB)

Klicka här för att se innehållsförteckning ur Koll på matematik 1B (PDF-dokument, 40 kB)

Klicka här för att se innehållsförteckning ur Koll på matematik 2A (PDF-dokument, 48 kB)

Klicka här för att se innehållsförteckning ur Koll på matematik 2B (PDF-dokument, 47 kB)

Klicka här för att se innehållsförteckning ur Koll på matematik 3A (PDF-dokument, 47 kB)

Klicka här för att se innehållsförteckning ur Koll på matematik 3B (PDF-dokument, 46 kB)

Programmering

Hör redaktör Åsa Möllergren berätta om programmeringen i Koll på matematik 3B.

Webbinarium

Här kan du se ett inspelat webbinarium om Koll på matematik.

Röster om Koll på matematik 1A lärarguide

Sofia Briheim, Årstadalsskolan om Lärarguiden:
"Jag uppskattade många lektionstips i lärarhandledningen, men det överlägset bästa var EPA. Att låta eleverna tänka enskilt, sedan i par och till sist i grupp är ett arbetssätt som jag tycker om men glömmer bort att använda. När det finns med i lärarhandledningen och dessutom är så pass tydligt och bra beskrivet så är det betydligt lättare att komma ihåg! Mina elever har små whiteboards de skriver sina svar på ibland. De har hittills haft svårt att direkt säga vad de tycker eller tror, så att använda EPA har varit succé! De vågar prata och berätta om sina tankar inför de andra, vilket ju såklart bidrar till att fler tankesätt blir synliga och olika strategier lyfts fram. Alla blir dessutom likvärdiga och kan oavsett hur avancerade deras matematiska tänk är vara med på sin nivå. Vi får helt enkelt till väldigt värdefulla matematiska diskussioner där det matematiska språket ständigt utvecklas."

Emma Videhult Lagerstedt, Nya läroverket i Luleå om Lärarguiden:
”Tipset med bilarna på parkeringsplatsen. När eleverna har gjort denna får de en tydlig bild och kan bära med sig den till andra teoretiska uppgifter. Jag märker hur jag nu säger ’tänk på om bilarna kommer eller åker, ska jag addera eller subtrahera? blir det fler eller färre på parkeringen’... Tipset med leksaksbilar var dessutom väldigt uppskattat.”

Linda Brack, Årstaskolan i Uppsala om Lärarguiden:
"Jag använder mig mycket av tipsen i Lärarguiden. Tipsen är tydliga och enkla att genomföra. Men det jag fastnade mest för i Lärarguiden är en rubrik som heter Återkoppling. Här finns exempel på frågor och kommentarer som kan få eleverna att reflektera över vad de gör och varför de gör det.
Det är oerhört viktigt att kunna reflektera över sitt lärande för att kunna utveckla det vidare. Dessa tips får mig att verkligen tänka efter på vad jag ställer för frågor? Vad vill jag veta? Vad vill jag att eleven ska veta?"

Gunilla Nilsson, Brogårdaskolan i Bjuv om Lärarguiden:
"Jag gillade tipset om begreppsburken. Tidigare har vi kanske skrivit listor där vi samlat begrepp eller så har jag haft de samlade i mina anteckningar. Burken gjorde dels att barnen tycker att det är roligt när vi drar, de är vana att diskutera två och två och de gillar att få presentera sitt resonemang för de andra, det blir många bra diskussioner. Några elever har själva tagit initiativen när de tycker de har fått ett nytt begrepp som de skrivit ner (ibland med hjälp) och fått lägga i burken. Toppen tycker jag, de har verkligen fattat poängen och syftet med det. Det gick så lätt."

Elisabeth Thurn, Skogsgårdsskolan i Ronneby om Lärarguiden:
"Tyckte det var svårt att välja vilket tips jag tyckte var bäst.... Något som jag verkligen tyckte var bra var de rosa resonemangssidorna. Tydliga bilder med bra frågor till som man kan utgå ifrån. Vi har många elever med annat modersmål i vår klass och även för dem har det varit begripligt och de har klarat uppgifterna bra. Jag gillade också mixsidorna och att det finns symboler som visar vilka förmågor det är som tränas. Tydligt och bra! Självbedömningssidorna tyckte både eleverna och jag var toppen. Det är viktigt att eleverna får reflektera över sitt lärande. Det som kallas återkoppling i lärarhandledningen gav mig bra frågor att ställa till eleverna för att utveckla dem vidare."

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration