Koll på NO

Om serien

Koll på NO

Koll på NO är ett basläromedel för åk 4-6 i ämnena biologi, fysik och kemi. Koll på NO är utarbetad efter läroplanen Lgr 11 för de naturorienterande ämnena och ger eleverna verktygen för att använda och utveckla ett naturvetenskapligt arbetssätt.

Koll på NO - biologi, fysik och kemi

NO för mellanstadiet
Vill du skapa nyfikenhet hos dina elever? Vill du koppla undervisningen till elevernas egen vardag? Koll på NO är ett basläromedel för åk 4-6 i ämnena biologi, fysik och kemi som är helt anpassad till Lgr11 och:
- har en tydlig uppdelning i biologi, fysik och kemi.
- väcker elevernas nyfikenhet att förstå mer om sig själva och sin omgivning.
- ger metoder för att göra egna undersökningar.
- uppmuntrar till att leta efter svar på frågor utifrån egna upplevelse.
- förklarar grundläggande biologiska, kemiska och fysikaliska grundbegrepp på ett begripligt och elevnära sätt.


Elevboken
Elevboken har klar och tydlig struktur, varje uppslag är ett avgränsat delavsnitt med många och stora förklarande bilder. Koll på NO ger helheten i de naturorienterande ämnena och tar grepp om grundläggande biologi, fysik och kemi. Varje sida är tydligt utmärkta med det ämne som behandlas. Boken har många stora och förklarande bilder. Begreppen lyfts fram och instuderingsfrågor finns till varje kapitel.

Aktivitetsboken
Innehåller enkla laborationer i biologi, fysik och kemi. Här finns en variation av uppgifter där eleverna tränar grundbegreppen och befäster sina kunskaper. Det finns också fördjupningsuppgifter av olika slag.


Lärarhandledningen
Varje uppslag i elevboken stöds av material i lärarhandledningen. Förutom metodiska tips och idéer innehåller lärarhandledningen mängder med övningar och laborationer som kopieringsunderlag. Lärarhandledningen distribueras digitalt med nedladdningsbara pdf:er.

Facit
I Lärarhandledningen finns facit till aktivitetsboken, proven och arbetsbladen.


Koll på NO 4
Kapitel 1: Skogen
Kapitel 2: Naturen på hösten
Kapitel 3: Värme, kyla och väder
Kapitel 4: Naturen på vintern
Kapitel 5: Vatten och luft
Kapitel 6: Sjöar och vattendrag
Kapitel 7: Vår och sommar

Koll på NO 5
Kapitel 1: Europas sista vildmark
Kapitel 2: Kroppen
Kapitel 3: Våra sinnen
Kapitel 4: Energi
Kapitel 5: Kemi och miljö
Kapitel 6: Kust och hav

Koll på NO 6
Kapitel 1: Universum
Kapitel 2: Rörelse och kraft
Kapitel 3: Livets utveckling
Kapitel 4: Ämnen runt omkring oss
Kapitel 5: Anpassningar i naturen
Kapitel 6: Befruktning och fortplantning