Jämförelse av upplagor för Koll på NO

Innehåll

Åk 4

Nytt uppslag om Papper i kapitlet Skogen.

Processen från råvara till färdig produkt, fanns tidigare endast för metall.

Svampens samverkan har fått mer utrymme. Ny illustration för nederbörd.

Nedbrytning/förbränning har tydliggjorts med både illustration och text.

Åk 5


Nytt uppslag om Plast i kapitel Kemi och miljö. Processen från råvara till färdig produkt, fanns tidigare endast för metall.

Utökning av elektricitet i kapitel Energi: elektriska kretsar, kopplingsschema, parallell- och seriekoppling.

Magnetism beskrivs med utgångspunkt i hur magneter används i elektriska apparater.

Cellandning och förbränning har tydliggjorts med både illustration och text.

Åk 6


Omarbetat hela kapitlet Universum.

Rubriker tydliggjorda utifrån centralt innehåll.

Uppslaget Stjärnbilder borttaget, Upptäckter som förändrat vår världsbild finns kvar men har flyttats till kapitlets slut.

Nytt uppslag i kapitel Livets utveckling.

Mer utrymmer för begreppet evolutionsteori samt illustration av växters gruppering.

Svampens samverkan har fått mer utrymme.

Upptäckter inom fysikområdet tydliggörs med exempel på utveckling inom rymdforskning samt instrument som används inom fysiken.

Begreppen identitet, könsidentitet och psykisk ohälsa har lagts till.

Generella ändringar

 • Justering av disposition inom respektive avsnitt för bättre sammanhang.
 • Bearbetning av språk på meningsnivå för bättre flyt.
 • Uppdatering.

Ny kapitelordning

Inom parentes visas kapitelnummer i äldre upplagan för de kapitel som flyttats.

Åk 4

 1. Skogen
 2. Värme, kyla och väder (3)
 3. Sjöar och vattendrag (6)
 4. Vatten och luft (5)
 5. Naturen på hösten (2)
 6. Naturen på vintern (4)
 7. Naturen på våren och sommaren

Åk 5

 1. Kemi och miljö (5)
 2. Kroppen
 3. Våra sinnen
 4. Energi
 5. Kust och hav (6)
 6. Europas sista vildmark (1)

Åk 6 (oförändrad)

 1. Universum
 2. Rörelse och kraft
 3. Livets utveckling
 4. Ämnen runt omkring oss
 5. Anpassningar i naturen
 6. Befruktning och fortplantning

Här kan du ladda ner vilka förändringar som görs till upplaga 2 av Koll på NO som pdf.