LäsDax förskoleklassen onlinebok

Författare
Helena Bross, Anna Hansen, Clas Rosvall (Onlinebok, 2017)
Ämne
Svenska
Målgrupp
Grundskola F-3
Utgivningsdatum
2017-08-18
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152352724
Länk till serie:

Från 67 kr

Licenslängd 6 mån
67 kr
Licenslängd 12 mån
109 kr

(Priser exkl. moms)

Notera att licensen aktiveras i samband med leveranstillfället. Du kan fylla i önskat leveransdatum i kassan.

Beskrivning

Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar och texten är inte inläst. Boken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. När du köper en onlinebok får du tillgång till den i plattformen Kampus. Notera att licensen aktiveras i samband med leveranstillfället.

Nedladdningsbart material

Innehåll

LäsDax – Förskoleklassen innehåller tio teman med olika texttyper inom varje tema. Temana är valda utifrån barns vardagsnära intressen och områden som kittlar deras fantasi och lockar till engagemang. Inom varje tema finns också flera medverkande illustratörer för att skapa nyfikenhet och variation. Bilderna har en stark koppling till texterna och hjälper eleverna att skapa sig en uppfattning om och förstå innehållet.

Materialet består av en laminerad storbok, LäsDax – Förskoleklassen, lärarhandledningen LärarDax samt en arbetsbok för eleverna, RitDax & SkrivDax. LäsDax är till sitt format 297x380 mm, vilket gör det lätt att samla eleverna runt boken för samtal och genomgångar. Sidorna är laminerade och fungerar som en white board, vilket gör det möjligt att rita och skriva i boken med en vanlig white board-penna. Allt går sedan enkelt att torka bort med en trasa.

LäsDax innehåller bilder till alla tematexter och i anslutning till varje bild finns anteckningssidor. De gör det möjligt för läraren att lyfta fram det som känns viktigt att arbeta med i bilden och texten, och det som görs där ligger sedan ofta till grund för elevens eget arbete i RitDax & SkrivDax. Den enda typograferade text eleverna möter i LäsDax är de 29 alfabetsverser som finns uppdelade om 3 verser i slutet av varje tema. Dessa verser finns insjungna på cd:n som medföljer LärarDax och kan användas för ett lättsamt bokstavsarbete. Sjung de tre verserna som avslutar temat och låt sedan någon elev fylla i de bokstäver ni har sjungit om med färgpenna.

För varje nytt tema blir det fler och fler verser att sjunga om ni väljer att ta med alla verser ni redan har arbetat med och fler och fler bokstäver att färglägga. När det är dags för de tre sista verserna fylls hela alfabetet i. Det finns inga lektionsplaneringar till alfabetsverserna men det kan vara lämpligt att samtala om innehållet i varje vers, se till att alla förstår ”knorren”, förklara nya ord och ringa in den bokstav texten handlar om på alla ställen där den förekommer i texten. Förslag till bokstavslekar finns i Clas Rosvalls bok Nya ABC vad är D, JL Utbildning.

I LärarDax finns texter till alla bilder i LäsDax. Läraren läser dem högt för eleverna. Där finns även lektionsplanerna till varje text. På insidan av omslaget sitter också en cd-skiva. Clas Rosvall har tonsatt sina texter och har sjungit in dem alla. RitDax & SkrivDax är elevens arbetsbok. Den är i A4-format och uppgifterna bygger på texterna, bilderna och det gemensamma arbete som gjorts kring dem.

Författare

Från författarna - Helena Bross, Anna Hansen, Clas Rosvall


Hej!
Vi tror och hoppas att du kommer att ha ett härligt år framför dig med barnen i förskoleklassen. Barn i den här åldern är nyfikna och fulla av lust att leka och lära. De kommer till skolan med förväntningar och förhoppningar om att de ska få nya kompisar och få träffa trygga, glada vuxna. De vill leka, ha roligt, prata, sjunga, rita, hoppa och skutta, bygga och busa. De vill lyssna på sagor, spela spel, studera naturen och känna gemenskap. Den fantastiska energin som eleverna har med sig när de kommer, måste vi ta hand om på bästa sätt. Sexåringarna måste få uppleva att de lyckas och att året i förskoleklassen blir något positivt. Arbetet under läsåret blir en viktig grund för deras fortsatta skolgång och målet är att de ska känna sig ivriga, rustade och beredda att fortsätta genom grundskolan.
Våra elever kommer ut i ett samhälle där deras språkliga förmågor är viktiga. Sexåringar har redan erövrat ett eller flera språk och det är skolans uppgift att stimulera dem att utvecklas vidare. De behöver känna tilltro till sin förmåga att uttrycka sig och till sina möjligheter att fortsätta lära sig nya saker och utvecklas. Självförtroendet stärks när de märker att de lär sig, när de inser att de är del i ett sammanhang och har roligt tillsammans. Gemensamma läsupplevelser och samtal och arbete kring bilderna och texterna i LäsDax – Förskoleklassen och RitDax & SkrivDax gör att elevernas språkutveckling tar fart. Vissa av texterna är också tonsatta och finns på en cd-skiva i LärarDax – Förskoleklassen. I LärarDax får du också detaljerade lektionsplaneringar och tips om meningsfulla och stimulerande aktiviteter.
Vi önskar dig lycka till i ditt viktiga arbete!
Helena Bross, Anna Hansen, Clas Rosvall

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration