Lönnstigen - Ett språkande vårdläromedel

Författare
Anna Stenkula, Susanne Friman (Häftad, 2024)
Ämne
Omvårdnad
Målgrupp
Gymnasial/Vuxen
Antal sidor
112
Utgivningsdatum
2024-08-12
Tillgänglighet
Ej utkommen titel
ISBN
9789152366578

212 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Lönnstigen – ett språkande vårdläromedel är ett läromedel för studerande inom vård och omsorg och kan användas såväl i kombinationsutbildningar och ämnen inom vård- och omsorgsprogrammet som i fortbildande syfte på arbetsplatser och andra utbildningar som berör vård- och omsorgsyrken. Lönnstigen kan bland annat användas i kurser om gerontologi och geriatrik, psykiatri, omvårdnad och hälso- och sjukvård.

Det unika med Lönnstigen och det som gör att Lönnstigen sticker ut bland andra läromedel är att det fokuserar på mänskliga möten, individen, kommunikation, relation, empati och etik. Vi sätter människan och mötet i fokus. Varje kapitel inleds av en fallbeskrivning om en person som har någon anknytning till det fiktiva äldreboendet Lönnstigen. Det kan vara boende, personal eller närstående. Alla fallbeskrivningar är skrivna i en skönlitterär stil utifrån ett du-perspektiv för att läsaren lättare ska kunna sätta sig in i situationen. I fallbeskrivningarna berörs olika sjukdomar, omvårdnadssituationer och dilemman som man som anställd inom vård- och omsorgsyrken kan komma att möta. Inspiration till texterna är hämtade ur verkliga händelser.

Lönnstigen kan med fördel kompletteras av arbete med mer traditionella läromedel och/eller annat undervisningsmaterial.

Varje kapitel följer en struktur som ser ut på följande sätt:
* Kapitlet inleds av diskussionsfrågor som ska skapa förförståelse inför läsningen av kapitlets fallbeskrivning samt arbete med fyra utvalda begrepp som är särskilt viktiga i kapitlet.
* Därefter kommer fallbeskrivningen. Vi får bland annat möta Carolina som misstänks ha en kognitiv sjukdom, Bosse som har diabetes och Halima som är ny i rollen som undersköterska.
* Fallbeskrivningen följs av en ordlista med viktiga ord och begrepp.
* Sedan presenteras frågor kring fallbeskrivningens innehåll. Till exempel kan det vara frågor om etiska dilemman som uppstått, vilken behandling personen ska få med mera. Frågorna om fallbeskrivningen vidgas sedan av ett antal frågor som fördjupar den teoretiska kunskapen om fallbeskrivningens tema mer generellt. Till exempel finns frågor om psykiatrins historia i Sverige, hjärtats anatomi, olika typer av kognitiva sjukdomar, HSL och LSS.
* Kapitlet avslutas av en rollspelsövning där eleverna ska skriva en dialog som anknyter till situationen som fallbeskrivningen har handlat om. Rollspelen är till för att eleverna ska få öva på att anpassa sin kommunikation efter olika sammanhang och för att de ska få träna på att hantera utmanande situationer i en trygg skolmiljö. Om man har en klass där det är svårt att spela upp rollspel av olika anledningar kan man nöja sig med att göra rollspelen i skriftlig version. Tänk dock på att rollspel kan vara en stor resurs i klassrummet och att de allra flesta klasser blir bekväma med rollspel om man arbetar med det kontinuerligt. Både elever och lärare brukar uppskatta rollspel när arbetssättet börjar kännas bekvämt.

I en del av kapitlen finns också skrivuppgifter som hjälper eleverna att träna på att skriva bland annat avvikelserapport och levnadsberättelse.

Om författarna

Susanne Friman är undersköterska och vårdlärare med lång erfarenhet inom äldreomsorg, geriatrik och palliativ vård. Susanne har också fördjupat sig inom psykiatri på komvux och har läst kurser inom psykologi på universitet. Fallbeskrivningarna i boken har till stor del vuxit fram genom de kunskaper och erfarenheter som Susanne bär med sig från olika vård- och omsorgssituationer. Utöver sin kompetens inom vård och utbildning har Susanne också studerat teater. Intresset för teatern gjorde att Susanne såg vilket kraftfullt verktyg rollspel kan vara i utbildning för att få eleverna att förvärva sig kunskaper på flera nivåer och på ett djupare plan. Det var just insikten om hur väl utbildning, vård och skådespeleri går ihop som gjorde att Susanne tog steget till att bli yrkeslärare.
Anna Stenkula är legitimerad lärare i svenska som andraspråk och spanska med erfarenhet av arbete på sfi och grundläggande svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen. Anna har även studerat arabiska och har arbetat med tolkuppdrag i England. Genom studier i olika språk och flera år utomlands har ett starkt intresse för olika människor och kulturer vuxit fram som är användbart när man arbetar med heterogena grupper. Just detta intresse har lämpat sig särskilt väl i kombinationsutbildningen där man möter många olika människor, med olika bakgrund och erfarenhet.

Susanne och Anna arbetade fram materialet som kom att lägga grunden för Lönnstigen när de arbetade i en kombinationsutbildning tillsammans.

Kontakt

digital-support-sanoma-utbildning.png

Kontakta kundservice

Vill du ha hjälp med din beställning eller har något blivit fel i din order? Ring oss då på telefonnummer: 08-587 642 10 eller via e-post: kundservice@sanoma.com

Kom igång med dina digitala läromedel

Behöver du hjälp eller har frågor om dina läromedel? Kontakta vårt kunniga support-team via telefon eller mejl. Ring oss på tel 08-587 642 30 eller via e-post support@sanomautbildning.se

Boka rådgivning

Om du vill ha rådgivning kring läromedel finns möjlighet att boka tid med en kundansvarig. Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala. Här kan du boka tid för rådgivning.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration