Serie

Mänskligt - Psykologi 1 och 2

Om du letar efter ett kvalitativt läromedel som ger dina elever djupa kunskaper om och breda insikter i psykologiämnet är Mänskligt det rätta läromedlet för dig!

series-hero image text series-hero image text

Om serien

Mänskligt - Psykologi 1 och 2

Mänskligt är en sammanhållen serie böcker för Psykologi 1 och 2 och uppföljaren till Lev i tiden. Böckerna är helt i linje med ämnesplanens centrala innehåll, syfte och betygskriterier.

Vi vill väcka dina elevers nyfikenhet och har tagit med nutida forskning och nya kunskapsfält. Psykologin och dess innehåll är historiska produkter. Eleverna ges möjlighet att förstå teorier utifrån den tid då de växte fram.

Mänskligt – Psykologi 1 och 2a

I Mänskligt – Psykologi 1 och 2a presenteras de största teorierna inom psykologi och läromedlet hjälper eleven att förstå sig själv, andra och människan. Ämnen som avhandlas är bland annat: kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, självbild och identitet, personlighet, psykisk ohälsa samt forskning, vetenskap och historia. Boken är avsedd för studerande som läser psykologikurserna 1 eller 2a på gymnasienivå.

Mänskligt – Psykologi 1 och 2b

I Mänskligt – Psykologi 1 och 2a presenteras de största teorierna inom psykologi och läromedlet hjälper eleven att förstå sig själv, andra och människan. Ämnen som avhandlas är bland annat: kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, självbild och identitet, personlighet, psykisk ohälsa samt forskning, vetenskap och historia. Boken har ungefär samma innehåll som Mänskligt – Psykologi 1 och 2a men är avsedd för studerande som läser psykologikurserna 1 eller 2b på gymnasienivå.

Digitala komplement

Övningsmästaren.se finns båda böckerna inlästa.

Läs mer om Övningsmästaren

Digitalt

Mänskligt – Psykologi 1 och 2a och Mänskligt – Psykologi 1 och 2b finns som heldigitala lösningar i Kampus. De heldigitala versionerna innehåller: en kopia av den tryckta boken, uppläsningsfunktion med textmarkör, inbyggd översättningsfunktion till valfritt språk, ord- och begreppslistor samt självrättande kapiteltester med flervalsfrågor.

Läs mer om Kampus

Onlineböcker

Både Mänskligt – Psykologi 1 och 2a och Mänskligt – Psykologi 1 och 2b finns tillgängliga som onlineböcker. Onlineböckerna är digitala kopior av de tryckta böckerna.

Läs mer om våra onlineböcker

Författarna

Gabriella Bernerson är legitimerad lärare i bland annat psykologi och arbetar som skolledare vid Blackebergs gymnasium i Stockholms stad.

Katri Cronlund är legitimerad lärare i bland annat psykologi och har mångårig erfarenhet som skolledare både vid gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Läs en intervju med författarna

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga