Mer information

Upptäck vår nya läromedelsserie i psykologi - Mänskligt! Allt är nyskrivet och helt i linje med ämnesplanens centrala innehåll, syfte och kunskapskrav. Mänskligt för kurs 1 och 2b är inriktad mot vård- och omsorgsprogrammet respektive barn - och fritidsprogrammet.

Förstå och känna igen

Psykologiämnet ska ge dina elever möjlighet att se hela människan ur olika perspektiv och till större förståelse för sig själv och andra. I Mänskligt - Psykologi 1 och 2b finns överskådliga texter, tydliga modeller och engagerande bilder. Genom hela läromedlet följer exempel som eleverna kan identifiera sig med, både privat och i sina kommande yrkesroller. Parallellt med läsningen finns "Tänk efter"-frågor för att stanna upp och relatera till egna erfarenheter.

Innehåll

Genom att boken omfattar både kurs 1 och 2b finns det stor valfrihet i planeringen och naturliga möjligheter till både fördjupning och repetition. Innehållet redan i 1-serien är anpassat för målgruppen genom val av exempel och uppgifter. Ämnesplanen för kurs 2b ger en rad valmöjligheter. Här har vi gjort urvalet för att passa just vård- och omsorgsprogrammet respektive barn- och fritidsprogrammet.

Mänskligt - psykologi 1 och 2 är avsedd för psykologikurserna 1 eller 2b på Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration