Mänskligt - Psykologi 1 och 2

Mer information

Upptäck vår nya läromedelsserie i psykologi - Mänskligt! Allt är nyskrivet och helt i linje med ämnesplanens centrala innehåll, syfte och kunskapskrav. Mänskligt för kurs 1 och 2b är inriktad mot vård- och omsorgsprogrammet respektive barn - och fritidsprogrammet.

Förstå och känna igen

Psykologiämnet ska ge dina elever möjlighet att se hela människan ur olika perspektiv och till större förståelse för sig själv och andra. I Mänskligt - Psykologi 1 och 2b finns överskådliga texter, tydliga modeller och engagerande bilder. Genom hela läromedlet följer exempel som eleverna kan identifiera sig med, både privat och i sina kommande yrkesroller. Parallellt med läsningen finns "Tänk efter"-frågor för att stanna upp och relatera till egna erfarenheter.

Innehåll

Genom att boken omfattar både kurs 1 och 2b finns det stor valfrihet i planeringen och naturliga möjligheter till både fördjupning och repetition. Innehållet redan i 1-serien är anpassat för målgruppen genom val av exempel och uppgifter. Ämnesplanen för kurs 2b ger en rad valmöjligheter. Här har vi gjort urvalet för att passa just vård- och omsorgsprogrammet respektive barn- och fritidsprogrammet.

Mänskligt - psykologi 1 och 2 är avsedd för psykologikurserna 1 eller 2b på Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev