Matematik Origo för spår b

Om serien

Matematik Origo är ett läromedel i matematik som sätter problemlösning, resonemang och förståelse i centrum. Matematik Origo b-spårets böcker är avsedda för Samhällsvetenskaps- och Ekonomiprogrammet samt Estetiska och Humanistiska programmet.

Dela Matematik Origo för spår b: