Matematik Origo för spår b

Om serien

Matematik Origo för spår b

Detta är en utgående upplaga av Matematik Origo för b-spåret som kan köpas för komplettering under en begränsad tid. Den nya upplagan som är anpassad för den reviderade ämnesplanen 2021 hittar du här: https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/matematik-origo-for-spar-b-upplaga-3-S3200071/

OBS! Det finns en nyare upplaga av Matematik Origo för b-spåret. Läs mer här.

Matematik Origo är en komplett serie läromedel i matematik som sätter problemlösning, resonemang och förståelse i centrum. Läromedlet är utvecklat för det nya gymnasiet och finns i dag i fyra heltäckande serier: Matematik Origo 1a och 2a för yrkesprogrammen
Matematik Origo 1b, 2b och 3b för Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Estetiska programmet.
Matematik Origo 1c, 2c, 3c, 4 och 5 för Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.
Matematik Origo vux 1b/1c, 2b/2c och 3b/3c för den gymnasiala vuxenutbildningen.

Till varje lärobok hör en Lärarguide och ett nedladdningsbart kopieringsmaterial, Prov, Övningsblad och Aktiviteter. Till Matematik Origo vux finns också separata häften med Lösningar.

Matematik Origo Lärarguide - ett lärarmaterial som gör skillnad
Lärarguiden är skriven för att göra det enklare och effektivare att använda Matematik Origo. Den är uppbyggd kring varje uppslag i elevboken och delar med sig av didaktiska kommentarer, alternativa exempel, tips på klassrumsaktiviteter och historiska utvikningar. I Lärarguiden finns också kommentarer till bokens uppgifter och förslag på hur du kan arbeta för att utveckla elevernas resonemangs- och problemlösningsförmåga. I slutet av Lärarguiden finns fullständiga lösningar till samtliga uppgifter i boken.

Prov, Övningsblad och Aktiviteter
Prov, Övningsblad och Aktiviteter är ett nedladdningsbart kopieringsmaterial med extra färdighetsträning i form av Övningsblad och mer omfattande uppgifter, som vi kallar Aktiviteter. I materialet finns också väl genomarbetade prov med bedömningsstöd i form av bedömningsanvisningar och resultatmatriser. Materialet säljs som nedladdningsbara pdf:er.

Klicka här för att se och ladda ner ett utdrag ur Prov, övningsblad, aktiviteter 1b (PDF-dokument, 1,6 MB)

Matematik Origo Lösningar
I Lärarguiderna till Matematik Origo finns lösningar till samtliga uppgifter i elevböckerna. Till serien Matematik Origo vux finns de lösningarna samlade i separata häften, Matematik Origo Lösningar.

Matematik Origo Onlinebok
Vår onlinebok är en digital kopia av den tryckta boken i pdf-format. Eleverna matar inte in lösningarna till uppgifterna digitalt utan löser uppgifterna i sina räknehäften. Här har du som lärare möjlighet att lägga in eget material, så som filmer och länkar, direkt i boken. Det är också möjligt att skapa och skicka ut egna uppgifter till eleverna.

Matematik Origo vux
Matematik Origo vux är en kombinerade läroböcker för b- och c.-spåret, särskilt anpassade för den gymnasiala vuxenutbildningen. Till varje bok i serien Matematik Origo vux finns ett häfte med fullständiga lösningar till alla uppgifter.