Mer information

Matematik origo för spår b

Matematik Origo är en komplett serie läromedel i matematik som sätter problemlösning, resonemang och förståelse i centrum. Läromedlet är utvecklad för det nya gymnasiet och finns i dag i tre heltäckande serier:
Matematik Origo 1b, 2b och 3b för Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Estetiska programmet.
Matematik Origo 1c, 2c, 3c, 4 och 5 för Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.
Matematik Origo vux 1b/1c, 2b/2c och 3b/3c för den gymnasiala vuxenutbildningen.

Till varje lärobok hör en Lärarguide och ett nedladdningsbart kopieringsmaterial, Prov, Övningsblad och Aktiviteter. Till Matematik Origo vux finns också separata häften med Lösningar.

Matematik Origo Lärarguide - ett lärarmaterial som gör skillnad
Lärarguiden är skriven för att göra det enklare och effektivare att använda Matematik Origo. Den är uppbyggd kring varje uppslag i elevboken och delar med sig av didaktiska kommentarer, alternativa exempel, tips på klassrumsaktiviteter och historiska utvikningar. I Lärarguiden finns också kommentarer till bokens uppgifter och förslag på hur du kan arbeta för att utveckla elevernas resonemangs- och problemlösningsförmåga. I slutet av Lärarguiden finns fullständiga lösningar till samtliga uppgifter i boken.

Prov, Övningsblad och Aktiviteter 1b och 1c
Prov, Övningsblad och Aktiviteter är ett nedladdningsbart kopieringsmaterial med extra färdighetsträning i form av Övningsblad och mer omfattande uppgifter, som vi kallar Aktiviteter. I materialet finns också väl genomarbetade prov med bedömningsstöd i form av bedömningsanvisningar och resultatmatriser. Prov, Övningsblad och Aktiviteter finns i nuläget till Matematik Origo 1b. Matematik Origo 1c och Matematik Origo vux 1bc säljs som nedladdningsbara pdf:er.

Klicka här för att se och ladda ner ett utdrag ur Prov, övningsblad, aktiviteter 1b (PDF-dokument, 1,6 MB)

Matematik Origo Lösningar
I Lärarguiderna till Matematik Origo finns lösningar till samtliga uppgifter i elevböckerna. Till serien Matematik Origo vux finns de lösningarna samlade i separata häften, Matematik Origo Lösningar. Behöver du som lärare lösningar till Matematik Origo 1b eller Matematik Origo 1c finner du dem i två onlineböcker.

Matematik Origo Onlinebok
Vår nya onlinebok är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling.

Matematik Origo vux
Matematik Origo vux är en kombinerade läroböcker för b- och c.-spåret, särskilt anpassade för den gymnasiala vuxenutbildningen. Till varje bok i serien Matematik Origo vux kommer det att finnas ett häfte med fullständiga lösningar till alla uppgifter.