Serie

Matte Direkt 7-9

Upplaga 3

Matte Direkt-serien är ett av Sveriges mest använda matematikläromedel och finns från förskoleklass till åk 9 och följer Lgr22. Läromedlets struktur är tydlig och flexibel och ger eleverna möjlighet att arbeta utifrån sin nivå.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Magma

Det finns ett väl utvalt innehåll från Matte Direkt i den digitala matematiktjänsten Magma. Genom ett samarbete med Magma gör vi det möjligt för lärare och elever att arbeta blended – tryckt bok och digitalt komplement.

Kommunicera matematik genom att dela lösningar

I Matte Direkt finns uppgifter som lämpar sig väl för diskussion t.ex. start - och slutuppgifter och uppgifter från Uppslagen. I Magma ges eleverna möjlighet att redovisa sina lösningar skriftligt på den fria skrivytan, olika elevlösningar kan sedan delas av läraren för att starta en gemensam diskussion. Eleverna ges härmed möjlighet att motivera och förklara sina lösningar.

Självrättande uppgifter

Samtliga Arbetsblad, Repetitionsuppgifter och diagnoser finns som självrättande uppgifter i Magma. Eleverna kan redovisa sina lösningar i den fria arbetsytan så att du som lärare kan se hur eleven har tänkt.

Följande delar från Matte Direkt-serien finns tillgängliga i Magma:

  • Arbetsblad
  • Startuppgifter
  • Slutuppgifter
  • Diagnoser
  • Repetition
  • Utvalda uppgifter från Uppslagen

Facit/lösningsförslag till uppgifter som inte är självrättande ligger som en elevlösning. Eleven heter ”Sanoma Utbildning Lärare" och nås från klassöversikten med elevlösningar.

Kontakta Magma för licenser. Har ni frågor om innehållet kontaktar ni oss på Sanoma Utbildning.

Produkter i serien

Matte Direkt 7-9, upplaga 3

Årskurs 7

Årskurs 8

Årskurs 9

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration