Mer information

Sedan 2001 har Matte Direkt engagerat elever och hjälpt dem att uppnå målen i matematik. Nu finns en tredje upplaga av Matte Direkt. Här finns samma elevnära tilltal och samma väl beprövade struktur, men nu med ett tydligare fokus på problemlösning, resonemang och kommunikation.

Matte Direkt, tredje upplagan - en komplett läromedelsserie

Synnöve Carlsson en av författarna till Matte Direkt 7-9 berättar om läromedelsserien, som består av flera komponenter. Synnöve berättar hur du som lärare kan arbeta med hjälp av Lärarguiderna och berättar om träningshäftena som finns till varje årskurs. En komplett läromedelsserie. Nu med träningshäftet 9:2 så är hela den nya reviderade serien komplett.

Matte Direkt upplaga 3

Inspelat Webbinarium om tredje upplagan av Matte Direkt

Se Webbinarium

En mattebok för alla

Elever lär på olika sätt. En del behöver stöttning för att kunna gå vidare, andra behöver utmaningar för att göra framsteg. Med nya Matte Direkt vill vi ge alla elever bättre förutsättningar att utvecklas i matematik. Här möter eleverna;

  • förstärkt fokus på de grundläggande begreppen inom taluppfattning, algebra och geometri
  • parallella kurser som på olika nivåer täcker in det centrala innehållet
  • avsnitt som särskilt lyfter fram problemlösning, resonemang och kommunikation

Lärarguiden - ett helt nytt lärarmaterial

Till nya upplagan av Matte Direkt hör också en lärarguide. Det är ett helt nytt lärarmaterial som gör det enklare att arbeta med läromedlet. Lärarguiden följer elevboken uppslag för uppslag och ger underlag för ett formativt arbetssätt. Här hittar ni bland annat;

  • kommentarer till kritiska punkter och exempel på vanliga missuppfattningar hos eleverna
  • tydliga lärandemål och förslag på uppgifter för start och avslut
  • kommentarer som knyter valda elevuppgifter till de matematiska förmågorna

Arbetsblad, prov och Aktiviteter

Till Matte Direkt finns kopieringsmaterialet Arbetsblad, prov och aktiviteter. Materialet säljs som nedladdningsbara pdf:er.

Arbetsblad

För att möta alla elevers behov behöver man ibland ha tillgång till fler övningar inom ett moment än vad boken erbjuder. Till varje kapitel finns det därför Arbetsblad med extra övningar. Ikoner i elevboken hänvisar till ytterligare träning på arbetsblad. I lärarguiden finns korta beskrivningar av Arbetsbladen och vilken nivå uppgifterna tränar.

Aktiviteter

För att befästa matematiska begrepp och uppmuntra till samtal och samarbete finns det Aktiviteter kopplade till varje kapitel. I lärarguiden finns hänvisningar till när det passar med en viss aktivitet.

Prov och bedömning

Efter ett kapitel kan det vara lämpligt att utvärdera hur väl eleverna har tillgodogjort sig i undervisningen. Till varje kapitel finns det förslag till kapitelprov på E-A nivå, kapitelprov på E-nivå och även förslag till muntliga prov.

Träningshäften

Till varje elevbok hör två kompletterande träningshäften. Häftena vänder sig till de elever som behöver en enklare ingång eller ytterligare färdighetsträning Träningshäftena följer elevbokens struktur och i varje avsnitt finns enkla förklaringar, lösta exempel och uppgifter som eleverna skriver svaren på direkt i häftet. I slutet av varje kapitel finns uppgifter med fokus på problemlösning, resonemang och kommunikation. Sist i kapitlet finns ett avslutande test.

Begreppskortlekar

Matte Direkt 7 Begreppskortlek (Gul) består av 72 memorykort och kan användas för att träna bråk, tal i decimalform och procent.

Matte Direkt 8 Begreppskortlek (Blå) består av 52 memorykort och två jokrar. Korten kan användas för att träna geometriska begrepp.

Matte Direkt 9 Begreppskortlek (Grön) består av 52 memorykort och två jokrar. Korten tränar eleverna i att beskriva mönster med olika representationer: formel, tabell och graf.

Begreppskortlekarna säljs i 5-pack. Spelregler och tips på hur kortlekarna kan användas finns under fliken Nedladdningsbart material.

Räkna med kod tillsammans med Matte Direkt

Inspelat webbinarium om Räkna med kod tillsammans med Matte Direkt

Se webbinarium

Produkter i serien

Matte Direkt 7-9, upplaga 3

Årskurs 7

Årskurs 8

Årskurs 9

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration