Matte Direkt Borgen, upplaga 2

Om serien

Ej uppdaterad efter Lgr22. Finns för kompletteringsköp under en begränsad tid. Matte Direkt Borgen har sedan 2004 hjälpt lärare och elever att nå målen i matematik. Sedan 2011 finns serien i en andra helt omarbetad upplaga.

Dela Matte Direkt Borgen, upplaga 2:

Produkter i serien

Årskurs 4

Årskurs 5

Årskurs 6