Matte Direkt Borgen, upplaga 2

Matte Direkt Borgen har sedan 2004 hjälpt lärare och elever att nå målen i matematik. Sedan 2011 finns serien i en andra helt omarbetad upplaga.

Dela Matte Direkt Borgen, upplaga 2:

Matte Direkt Borgen, upplaga 2 årskurs 4 (14 produkter)

Matte Direkt Borgen, upplaga 2 årskurs 5 (14 produkter)

Matte Direkt Borgen, upplaga 2 årskurs 6 (14 produkter)