Matte Direkt Borgen, upplaga 2

Om serien

Matte Direkt Borgen, upplaga 2

Ej uppdaterad efter Lgr22. Finns för kompletteringsköp under en begränsad tid. Matte Direkt Borgen har sedan 2004 hjälpt lärare och elever att nå målen i matematik. Sedan 2011 finns serien i en andra helt omarbetad upplaga.

Matte Direkt Borgen har sedan 2004 hjälpt lärare och elever att nå målen i matematik. Denna, den andra upplagan, har funnits sedan 2011 och är reviderad och anpassad till Lgr 11.

Allt som tidigare uppskattas finns kvar:

  • den enkla och tydliga strukturen
  • möjligheten att låta eleven arbeta utifrån sin nivå
  • kompletterande nedladdningsbara lektioner i programmering
  • alla inspirerande teman.

Vid revideringen har innehållet flyttats om och förändrats utifrån den nya kursplanen. Den tydliga layouten med genomgångsrutor finns kvar, men nu i ny och modern form.

Serien består av två elevböcker per läsår, en för höstterminen och en för vårterminen. Till varje bok finns en lärarhandledning med metodiska tips, arbetsblad och prov. Dessutom finns det läxböcker, träningshäften och fördjupningsböcker. Varje grundbok finns även som onlinebok.

Varje kapitel i Matte Direkt Borgen inleds med en samtalsbild. Frågorna anknyter till de moment som tas upp i kapitlet och är en bra utgångspunkt för matematiska samtal. Här finns konkreta och tydliga mål så att elever, lärare och föräldrar vet vad man ska lära sig i kapitlet.

I upplaga 2 är rutan med viktiga begrepp att kunna i anknytning till kapitlet.
Den gröna kursen, Borggården, tar upp de moment som beskrivs i målen. Efter Borggården görs en Diagnos som är direkt kopplad till målen för kapitlet. Om diagnosen gick bra fortsätter eleven med den röda kursen, Tornet, som innehåller mer utmanande uppgifter.

Om Diagnosen var för svår går eleven till den blåa kursen, Rustkammaren. Där har eleven möjlighet att med hjälp av mer grundläggande förklaringar och bilder inhämta de kunskaper som beskrivs i målen för kapitlet. Kapitlets viktigaste moment repeteras i Sammanfattningen.

I det nya uppslaget Utmaningen får eleverna tänka till lite extra. Här finns uppgifter som kan ta lite tid att lösa och som leder till intressanta matematiska diskussioner.

Lektion 1 programmering Matte Borgen

Här hittar du kompletterande programmeringsövning till MatteBorgen. Materialet är anpassat och kan användas i åk 4-6.

Programmering lektion 1

Nivåanpassat material

Mera Tornet är nivåanpassat för de elever som vill ha extra utmaningar i matematik. Materialet följer grundbokens upplägg och ger fler uppgifter på Tornet-nivå till varje kapitel.

Stort fokus ligger på problemlösning och vissa uppgifter löses med arbete i grupp eller par.


Mera Rustkammaren är nivåanpassat för de elever som behöver mera stöd i sin matematikinlärning. Materialet följer grundbokens upplägg och ger fler uppgifter på nivån för Rustkammaren till varje kapitel.

Prov och bedömning
Till varje bok i serien Matte Direkt Borgen finns två prov som innehåller en A- och en B-del. A-delen utgår från det centrala innehåll som behandlas i kapitlen. B-delen består av uppgifter där eleverna mer ingående kan visa hur de löst uppgifterna.

Till proven i Matte Direkt Borgen 4A, 4B, 5A och 5B finns tolkningar av kunskapskraven som kan användas till att bedöma elevernas kunskaper samt kommunicera dessa med elever och föräldrar.

Till proven i Matte Direkt Borgen 6A och 6B finns bedömningsanvisningar kopplade till kursplanens förmågor och kunskapskravens tre nivåer. Till proven finns även en bedömningsmatris. Den kan användas formativt, dvs. som en hjälp till att förklara för en elev varför den får ett visst betyg.

I lärarhandledningen ges förklaringar till varje uppslag i grundboken, förslag på hur nya moment kan introduceras, förslag till gemensamma aktiviteter och andra praktiska tips. Till varje kapitel finns ett flertal arbetsblad varav ett för elevens utvärdering.

Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling.

Produkter i serien

Årskurs 4

Årskurs 5

Årskurs 6