Bingel

Till Matte Direkt Borgen andra upplagan finns även digital färdighetsträning i Bingel.

Bingel - digital färdighetsträning

Övningarna bygger på de moment som eleverna har arbetat med och befäster deras kunskaper på ett stimulerande och lustfyllt sätt. Det är lätt att tilldela eleverna uppgifter och följa deras resultat.

Läs mer om Bingel!

Matte Direkt Borgen, upplaga 2 årskurs 4 (14 produkter)

Matte Direkt Borgen, upplaga 2 årskurs 5 (14 produkter)

Matte Direkt Borgen, upplaga 2 årskurs 6 (14 produkter)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration