Serie

Naturkunskap

Upplaga 2

Du känner väl till att det finns en ny upplaga av vår uppskattade serie Naturkunskap! Nu med större fokus på hållbar utveckling. I elevnära, engagerande texter görs naturvetenskapen angelägen och spännande.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Naturkunskap

I den nya upplagan av vår uppskattade serie Naturkunskap läggs större fokus på hållbar utveckling. Klimatfrågan lyfts fram och kopplas till området energi. I elevnära, engagerande texter görs naturvetenskapen angelägen och spännande.

Till Naturkunskap 1 och 2 hör ett lärarmaterial med bland annat metodiska tips, begreppsförklaringar, kommentarer till elevövningar och facit till faktafrågor.

Vad utmärker serien?

Våra Naturkunskapsböcker ställer frågor som berör och väcker elevernas nyfikenhet att lära sig mer: ”Spelar det någon roll för klimatet vad jag har på tallriken?”, ”Behöver jag bry mig om regnskogen?”, ”Finns det bra och dålig plast?”, ”Hur ska vi handskas med virus och pandemier?” I elevnära engagerande texter ger författarna den naturvetenskapliga bakgrunden till viktiga frågor om hållbar utveckling, energi, hälsa och vår livsstils betydelse. Serien Naturkunskap ger eleverna förutsättningar att delta i diskussioner och ta ställning till vår tids avgörande miljö- och samhällsfrågor.

Vad innehåller böckerna?

Naturkunskap 1a1 och 1b:

Att beskriva världen inleds med en beskrivning av naturvetenskapen och ämnet naturkunskap. Kapitlet ger en inblick i den viktiga roll naturvetenskapen har för livsavgörande framtidsfrågor och tar även upp grunderna i källkritik och betydelsen av ett kritiskt förhållningssätt.

En värld att vårda – hållbar utveckling och Klimat och energi ger kunskaper om energi- och resursanvändning, klimatfrågor och hållbar utveckling – kunskaper som behövs för att skapa en bra och hållbar framtid.

Hur ska vi välja? ger exempel på områden där våra val har betydelse. Hur ska vi handskas med virus och pandemier? Hur får vi vattnet att räcka? Vem ska rädda regnskogen? är några av de frågeställningar som tas upp i kapitlet.

Livsstil och hälsa (endast 1b) handlar om kroppen, kost, träning och vår livsstils betydelse för hälsan.

Relationer, lust och sexualitet är ett angeläget kapitel om sex och relationer.

Celler arv och bioteknik (endast 1b) tar upp ett snabbt framväxande kunskapsområde där det ständigt kommer nya upptäckter att ta ställning till, till exempel genmodifierad mat, fosterdiagnostik, genterapi och framtidens läkemedel.

Till varje kapitel finns Ta reda på diskutera och ta ställning med uppgifter som är tänkta att locka till diskussion och fördjupning. Sist i boken finns faktafrågor samt en ordlista med de väsentligaste begreppen samlade tillsammans med korta förklaringar.

Naturkunskap 2:

Naturvetenskap, individ och samhälle presenterar naturvetenskapen som ett förhållningssätt för kritisk granskning av såväl vetenskapliga rön som information i samhälle och media.

Vårt hem i universum beskriver några viktiga teorier om hur universum är uppbyggt och har utvecklats, samt hur det påverkat förutsättningarna på vår egen planet, jorden.

Energi och Materia handlar om hur energi och materia samspelar och hur materiens egenskaper kan förklaras av det som sker i dess minsta beståndsdelar.

Materia ger ämnen och material lyfter fram kunskaper om organiska och oorganiska ämnen. Här behandlas också kunskaper om olika material, hur de framställs, används och påverkar vår miljö.

Livets uppkomst och utveckling redogör för naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. Kapitlet ger även en naturvetenskaplig förklaring till djurs utseenden och beteenden.

Människokroppen beskriver människans organ och organsystem, dess uppbyggnad, funktioner och evolutionära utveckling. Med utgångspunkt i de kunskaper vi har om människokroppen förs även en diskussion om livsstil och hälsa.

Naturvetenskap – ett sätt att undersöka och betrakta världen visar på naturvetenskapens roll i formandet av vår gemensamma syn på tillvaron och vilka möjligheter och begränsningar en sådan världsbild kan medföra.

Till varje kapitel finns Ta reda på diskutera och ta ställning med uppgifter som är tänkta att locka till diskussion och fördjupning. Sist i boken finns även faktafrågor.

Uppgifter som lockar till diskussion

Läromedlet ger eleverna förutsättningar att delta i diskussioner och ta ställning i vår tids avgörande miljö- och samhällsfrågor. Eleverna rustas i källkritiskt tänkande kring aktuella ämnen och får fundera över vad den naturvetenskapliga metoden egentligen innebär. Till varje kapitel finns elevuppgifter som lockar till diskussion och fördjupning. Det finns även några större samhällsaktuella frågeställningar att arbeta djupare med. Sist i boken finns faktafrågor till varje kapitel.

Lärarmaterial

Naturkunskap 1 och 2 Lärarmaterial ger stöd och inspiration till undervisningen. Lärarmaterialet hör till samtliga böcker i serien Naturkunskap, dvs. Naturkunskap 1a, Naturkunskap 1b och Naturkunskap 2. I lärarmaterialet finns bland annat metodiska tips, beskrivningar av varje kapitels syfte och innehåll, länktips, begreppsförklaringar, kommentarer till uppgifterna ”Ta reda på, diskutera och ta ställning” samt svar till faktafrågor.

Digitala komplement

På Övningsmästaren hittar du ljudfiler till Naturkunskap 1a1 och Naturkunskap 1b.

Till Övningsmästaren

Onlineböcker

Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och innehåller inga interaktiva övningar. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. När du köper en onlinebok så får du tillgång till den i plattformen Kampus. Onlineböckerna till Naturkunskap 1a1 och Naturkunskap 1b har inläst ljud.

Naturkunskap är en serie som tar ämnesplanernas intentioner på allvar, där det viktiga naturvetenskapliga kunnandet kopplas till ett innehåll för att bli användbart för eleverna i deras vardag och som samhällsmedborgare.

Iann Lundegård

Webbinarium om Naturkunskap 1a1 och Naturkunskap 1b

Den senaste upplagan av serien Naturkunskap är omfattande ombearbetning och uppdatering av den tidigare upplagan. Lyssna på Anna Gustrin, redaktör som berättar om vad som är nytt i den nya versionen av Naturkunskap 1a1 och 1b.

Författarna

Iann Lundegård är docent och lektor i didaktik med inriktning naturvetenskap och hållbar utveckling vid Stockholms universitet. Har även medverkat till ämnesplan i Naturkunskap Gy11.

Karolina Broman är docent, lärare och forskare i kemididaktik vid Umeå universitet. Utnämnd ”excellent lärare” och har även fått Lärarhögskolans pedagogiska pris.

Thomas Krigsman har arbetat som lärarutbildare i naturvetenskapsämnenas didaktik på Stockholms universitet. Utnämndes år 2016 till årets lärare på SU. Har även arbetat med projekt för Skolverket.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga