Naturkunskap – Ny upplaga!

Naturkunskap – Ny upplaga!

Nu kommer en helt ny upplaga av vår uppskattade serie Naturkunskap! I en omarbetad version läggs större fokus på hållbar utveckling. Klimatfrågan lyfts fram och kopplas till området energi. I elevnära, engagerande texter görs naturvetenskapen angelägen och spännande.

Dela Naturkunskap – Ny upplaga!: