Serie

New What's Up 4-6

Engelska är roligt och med New What’s Up blir det ännu roligare! New What’s Up är ett flexibelt och tryggt läromedel med fokus på ett kommunikativt arbetssätt som engagerar och bidrar till ett engelskspråkigt klassrum.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

New What's Up? 4-6, upplaga 1

New What’s Up innehåller ett stort utbud av olika texttyper och en variation av övningar som konsekvent tränar och testar de språkliga förmågorna. Till varje Unit finns en målsida, en självutvärdering och ett repetitionsavsnitt. Lärarhandledningen har en pedagogisk och tydlig arbetsgång samt strategitips för att stötta eleverna att utveckla sin läs- och hörförståelse. Progress tests är separata test som ger möjlighet att kontinuerligt följa och dokumentera elevernas utveckling i engelska.

Textbook

I Textbook får eleverna möta texter som är spännande, varierade och inspirerande. Efter det inledande Intro-avsnittet delas Textbook in i Units, A-G, med tre kapitel i varje. En målsida inleder varje Unit och i åk 6 finns också en podcast samt en Lead-in fråga där eleverna lyssnar och diskuterar.

I de kommunikativa övningarna tränas ordförråd, fraser och grammatik och fokusrutorna förklarar grammatiska moment på ett enkelt sätt. I övningen Did you get it får eleverna visa att de förstått texten och med hjälp av en bildordlista utökas temats ordfält.

Textbook Onlinebok speglar innehållet i den tryckta boken.

Workbook

I Workbook finns övningar som är kopplade till texterna i Textbook. Samtliga förmågor: tala, läsa, lyssna och skriva tränas.

Ett kugghjul anger att eleverna behöver använda olika språkliga strategier för att lösa den lite svårare uppgiften. Under rubriken In my opinion får eleverna ett påstående som de diskuterar och det finns övningar som tränar ord och begrepp samt grammatiska konstruktioner. Varje Unit avslutas med ett repetitionsavsnitt, Roundup.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen har en pedagogisk och tydlig arbetsgång som stöttar och vägleder i arbetet med Textbook och Workbook. Det finns modeller för att skapa förförståelse för texterna och förslag på strategier för att eleverna ska utveckla sin läs- och hörförståelse. Det finns också kopieringsunderlag med konversationsövningar, Talk and write about it samt underlag för elevernas självbedömning. Manus till alla hörövningar finns också här samt kulturell information under rubriken Bra att veta.

Progress tests

Progress tests för årskurserna 4 och 5 innehåller fem fristående test som mäter elevernas förmågor i reception och produktion. Årskurs 6 innehåller tre fristående test. Varje test består av ett antal deltester med läsförståelse, hörförståelse, diskussionsuppgifter samt skrivuppgifter.

Lärarens ljudfiler

Lärarens ljudfiler innehåller inspelningar av texterna och bildordlistorna i Textbook samt inspelningar till hörövningarna i Workbook.

Facit

Elevfacit till övningarna i Workbook och till frågorna – Did you get it? i Textbook.

Digitala komplement

Bingel är digital färdighetsträning och bygger på övningar som är kopplade till innehållet i New What’s Up 4-6.

Övningsmästaren är kostnadsfritt och fungerar lika bra på dator, surfplatta och mobil. Här finns ljudfiler kopplade till Textbook samt glosträning.

Onlineböcker

Textböckerna för New What's Up 4-6 finns som onlineböcker. Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken. Den innehåller ej interaktiva övningar och texten är inte inläst. Boken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling men fungerar bäst på en dator. När du köper en onlinebok får du tillgång till den i plattformen Kampus.

Läs mer om våra onlineböcker

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget

NWU46-merinfo-illustration-1180x480px.jpg