Mer information

New What’s Up F-3 är en revidering av materialet What’s Up F-3 och fyllt med nytt material som skapar engagemang hos eleverna. Låt dem motiveras, inspireras och utveckla sitt språkliga självförtroende.

I åk F-2 får eleverna får lära känna den pratglada och skönsjungande papegojan Billy och följa med honom på olika upptåg. Materialet bygger på filmer, sånger, ramsor (åk 1) och rörelser. Eleverna utmanas och lockas till interaktion med Billy på ett lustfyllt sätt. Till årskurs 2 finns en Workbook i tryck där får arbeta med språkutvecklande övningar; läsa, skriva, tala och lyssna. Hörövningarna finns på två nivåer.

I årskurs 3 får eleverna lära känna familjen Parker och följa barnen i familjen, Tom och Emma, på olika vardagliga äventyr. De åker på sommarläger och träffar nya vänner, de går i skolan, åker till simhallen, går på bio, har disco och mycket mer. Alltid i sällskap av familjens papegoja, Billy. Eleverna får möta olika texttyper i Textbook och arbeta med språkutvecklande övningar för samtliga förmågor i Workbook: läsa, skriva, tala och lyssna. Hörövningarna finns på två nivåer.

Årskurs F-2

För att arbeta med materialet till årskurserna F, 1 och 2 behövs Lärarstöd Digital F-2. Där finns allt lärarmaterial för undervisningen så som Lärarhandledningen (med samma innehåll som den tryckta), filmer, musikvideos, instrumental version av sångerna, hörövningar som hör till Workbook 2 samt digitala aktiviteter att jobba tillsammans med i klassrummet. Filmerna finns både med och utan textremsa.

Årskurs F innehåller sju filmer och sånger med rörelser till. Eleverna härmar, sjunger, gör rörelser samt repeterar ord tillsammans med Billy. Till filmerna finns digitala aktiviteter, lekar och kopieringsunderlag (ej film 1) med bildstöd. Sångerna är inkluderade i filmerna men finns även som separata ljudfiler (med sång och som instrumental version) samt som musikvideos.

Årskurs 1 innehåller sju filmer och sånger/ramsor med rörelser till. Eleverna härmar, sjunger och gör rörelser samt repeterar ord tillsammans med Billy. Till filmerna finns digitala aktiviteter, lekar och kopieringsunderlag med bildstöd. Sångerna är inkluderade i filmerna men finns även som separata ljudfiler (med sång och som instrumental version) samt som musikvideos.

Årskurs 2 innehåller tio filmer och sånger med rörelser till. Eleverna lyssnar, sjunger, gör rörelser samt interagerar och repeterar ord tillsammans med Billy. Till filmerna finns digitala aktiviteter, kopieringsunderlag, lekar och övriga aktiviteter. Sångerna är inkluderade i filmerna men finns även som separata ljudfiler (med sång och som instrumental version) samt som musikvideos.

Workbook 2 är en tryckt elevbok. Den ingår inte i det digitala lärarstödet utan säljs separat. Den består av 10 kapitel som bygger på filmerna för årskurs 2. Till varje kapitel finns uppgifter som övar förmågorna – tala, läsa, skriva och lyssna. Vissa uppgifter arbetar eleverna med självständigt och andra utförs parvis eller i grupp. I slutet av boken finns repetitionssidor med övningar och ord från samtliga kapitel. Till varje kapitel i Workbook finns även hörövningar på två nivåer, Standard och Challenge. Det syns dock ingen skillnad för eleverna i boken. Hörövningarna är inspelade med engelska röstskådespelare för autentiskt uttal och intonation. Ljudfilerna ingår i Lärarstöd Digital.

Facit till Workbook finns för nedladdning på hemsidan, www.sanomautbildning.se, samt i Lärarstöd Digital.

Handdockan Billy är ett bra och roligt pedagogiskt verktyg för att bjuda in till språkutvecklande samtal. Genom att vara en del av undervisningen kan han hjälpa till att skapa engagemang och glädje hos eleverna samt ett positivt klassrumsklimat där engelskan blir en naturlig del av skolarbetet. Att få ta rollen som någon annan kan skapa trygghet och vara ett stöd för de elever som tycker att det är jobbigt att prata inför andra eller som känner sig osäkra när de ska uttrycka sig på engelska.

Bingel-ön finns färdighetsträning för samtliga årskurserna F,1 och 2.

Årskurs 3

Till årskurs 3 finns Lärarstöd Digital 3. Där finns allt lärarmaterial för undervisningen så som Lärarhandledningen (med samma innehåll som den tryckta), Textbook 3 som onlinebok med inläst ljud, hörövningar som hör till Workbook 3 samt digitala aktiviteter att jobba tillsammans med i klassrummet.

Till årskurs 3 finns elevböckerna Textbook och Workbook i tryck.

Textbook 3 innehåller 21 kapitel med varierade texttyper och färgglada illustrationer som är gjorda i collageteknik. Eleverna får lära känna familjen Parker och följa med barnen Emma och Tom i olika vardagssituationer. De åker på sommarläger och lär känna nya vänner, går i skogen, är på simhallen, går i skolan och har disco med mera. Alltid i sällskap av familjens papegoja, Billy. Varje kapitel innehåller två uppslag med text, hörövningen Listen and repeat samt talövningar. I slutet av Textbook finns så kallade Plus-exercises. Det är uppgifter som är kopplade till respektive kapitel och som ger en extra utmaning till de elever som kommit långt i sin engelska. Här finns även lyssningskoder för de uppgifter som övar hörförståelse.

Workbook 3 bygger på texterna i Textbook och består av uppgifter som övar samtliga förmågor - tala, läsa, skriva och lyssna. Vissa uppgifter arbetar eleverna med självständigt medan andra uppgifter utförs parvis eller i grupp. Till varje kapitel i Workbook (förutom kapitel 18) finns även hörövningar på två nivåer, Standard och Challenge. Det syns dock ingen skillnad för eleverna i boken. Hörövningarna är inspelade med engelska röstskådespelare för autentiskt uttal och intonation. Ljudfilerna ingår i Lärarstöd Digital.

Facit till Workbook finns för nedladdning på hemsidan, www.sanomautbildning.se, samt i Lärarstöd Digital.

Det går utmärkt att välja att arbeta med materialet till årskurs 3 utan Lärarstöd Digital. Då finns Lärarhandledningen i tryck och Lärarens ljudfiler (mp3) för nedladdning.

Bingel-ön finns digital färdighetsträning för årskurserna F-2 och 3.

Alva är en kostnadsfri app som kan användas för att lyssna på samtliga texter i Textbook 3. Den kan användas som stöd hemma vid läxläsning tillsammans med den tryckta boken eller i klassrummet om eleverna har tillgång till smartphones eller surfplattor.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration