Prego 1 Allt i ett-bok inkl. ljudfiler för eleven

Författare
Britta Mangili, Serena Prina (Häftad, 2006)
Ämne
Italienska
Antal sidor
232
Utgivningsdatum
2006-02-10
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789162260002
Länk till serie:

517 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Prego 1 är avsedd för kursen Italienska 1. Prego 1 ger nybörjaren en snabb start i språket tack vare dialoger med vardagligt språk och tydlig arbetsordning. Alla unità består av ett antal texter, indelade i följande kategorier: Da imparare - Texter, oftast dialoger, för intensivläsning, som tar upp nytt ordförråd och grammatiska strukturer. Da capire - Beskrivande eller berättande realiatexter av något svårare slag som tränar läsförståelse. Da sapere - Info på svenska eller italienska om italienska vanor, kultur m.m. Da ascoltare - Sånger m.m. Till alla Da imparare finns styckeordlistor. Övriga ord finns att hitta i de alfabetiska ordlistorna till och från italienska. Prego 1 har två huvudpersoner, Mattias och Anna, som fungerar som röd tråd och binder samman de olika kapitlen. Förutom de vanliga kapitlen finns tre extrakapitel: ett inledande kapitel med förkunskap, ett repetitionskapitel samt ett sammanfattande slutkapitel. Övningarna i Prego följer direkt efter den text de hör till för att tydliggöra arbetsordningen. På varje kapitels första sida finns en ruta med inlärningsmålen för eleverna, så att de förbereds på vad som ska övas. Till de texter som ska läsas intensivt finns övningar på alla färdigheterna. Grammatiken som övas efter en viss text tas upp i grammatikrutor.

Köp direkt via: adlibris, bokus

Övningsmästaren

Logotyp övningsmästaren

Övningsmästaren.se är en digital portal för ljudfiler, ordträning, hörövningar och begreppsträning inom moderna språk, sfi och matematik.

Alla övningar är kopplade till våra läromedel.

Allt är kostnadsfritt och det enda du behöver är en internetuppkoppling. Eleverna kan träna med Övningsmästaren både i skolan och hemma och både i mobilen och på en dator.

Klicka här för att komma till Övningsmästaren.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration