Serie

Prio Matematik

Upplaga 1

Prio Matematik är en modern läromedelsserie i matematik för högstadiet som tränar och utvecklar eleverna i de fem förmågorna, låter eleverna möta allt centralt innehåll enligt Lgr22 och synliggör betygskriterierna. Serien möter alla elever och ger dem chansen att utvecklas.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Prio Matematik 7-9, upplaga 1

Prio Matematik är en matematikserie för högstadiet som ger lärare och elever de rätta förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete i matematik. Prio Matematik har en tydlig struktur med ett brett matematiskt innehåll. Arbetssättet är varierat, med skiftande frågeställningar och uppgiftstyper. Prio Matematik ger alla elever mycket goda möjligheter att utvecklas i matematik enligt Lgr22.

Prio Matematik – ett komplett läromedel

Prio Matematik består av Elevbok, Lärarguide, Arbetsbok, Prov, övningsblad och aktiviteter. Tillsammans utgör de ett heltäckande läromedel som innehåller allt som behövs för att lyckas med undervisningen.

Elevboken

Elevboken har tydliga genomgångar och genomtänkta uppgifter på tre nivåer som fokuserar på matematikens kritiska punkter. Eleven tar del av en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper.

Elevboken har:

 • fem kapitel per årskurs
 • tydliga genomgångar med definitioner av begrepp och lösningsförslag
 • uppgifter på tre nivåer
 • resonemangs- och kommunikationsövningar
 • kontinuerlig repetition
 • tydligt språk, begreppslista och tankekarta

PrioMatematik-merinfo-elevbokuppslag-1180x480px.jpg

Lärarguide

Till varje grundbok finns en lärarguide som fungerar som stöd och inspiration i arbetet som matematiklärare. Lärarguiden följer grundboken uppslag för uppslag och ger didaktiska tips och idéer.

Lärarguiden innehåller:

 • kommentarer till teorin med didaktiska tips, vanliga missuppfattningar, kopplingar till vardagen samt fördjupning av teorin.
 • kommentarer till uppgifterna, kritiska punkter samt förslag till hur uppgifter kan varieras.
 • extra exempel
 • extra startuppgifter samt kommentar till elevbokens starter
 • fördjupning av avsnittens begrepp
 • hänvisningar till övningsblad och aktiviteterPrioMatematik-merinfo-LGuppslag-1180x480px.jpg

Arbetsbok

Arbetsboken vänder sig till de elever som behöver arbeta på grundläggande nivå och syftar till att ge en väg in i grundboken. Boken har samma kapitelordning som grundboken och eleverna skriver svaren direkt i boken.

Arbetsboken har:

 • kapiteinledning med uppgifter som ger en inblick i kapiltet
 • avsnitt som inleds med tydliga och förklarande exempel följt av uppgifter där eleven skriver direkt i boken
 • kapitelavslutning med blandade övningar med extra fokus på problem och resonemangPrioMatematik-merinfo-arbetsbokuppslag-1180x480px.jpg

Prov, övningsblad och aktiviteter

I kopieringsunderlaget finns Prov med bedömningsanvisningar, Övningsblad för grundläggande träning samt Aktiviteter för att ytterligare träna förmågorna i matematik.

Digitala komplement

I appen Alva finns animerade filmer som förklarar matematiska begrepp och metoder. Filmerna kan användas för att arbeta med flippat klassrum och är även bra för elever som varit frånvarande eller de som behöver repetera.

Vi samarbetar med matteappen Magma. Genom att göra väl utvalt innehåll från Prio Matematik tillgängligt gör vi det möjligt för lärare att arbeta med tryckt bok och digitalt komplement för eleven.

I Övningsmästaren hittar eleverna begreppsträning i matematik där övningarna är tydligt kopplade till innehållet i Prio Matematik.

Läs mer om digitala komplement

Prio Matematik Digital – ett heldigitalt läromedel

Prio Matematik Digital är ett heldigitalt läromedel med både elevbok och Lärarguide samlat. Med smarta funktioner kan du som lärare planera och skapa undervisning som engagerar. I Prio Matematik Digital finns dessutom ledtrådar och bekräftande feedback, animerade filmer samt begreppsträning.

Läs mer om Prio Matematik Digital

Onlinebok

Prio Matematik finns även som onlinebok, det är en digital kopia av den tryckta boken med inläst ljud.

Läs mer om våra onlineböcker

Författarna

Författarna har lång erfarenhet av undervisning på högstadiet i såväl småstad som storstad, med svaga elever och spetselever och undervisning i olika socioekonomiska områden. Dessutom har de en tydlig grund i didaktisk forskning.

Katarina Cederqvist är lärare i matematik åk 7–9 vid Stöpenskolan i Skövde och har tidigare arbetat som handledare inom matematiklyftet.

Patrik Gustafsson är doktorand i didaktik vid Mälardalens universitet samt skolutvecklare i Västerås stad. Tidigare arbetade han som lärare i matematik åk 4–9.

Stefan Larsson är förstelärare i matematik åk 7–9 på Spånga grundskola i Stockholm.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget