Alva

Till våra läromedel i matematik finns animerade filmer som förklarar matematiska begrepp och metoder. Filmerna kan användas för att arbeta med flippat klassrum och är även bra för elever som varit frånvarande eller de som behöver repetera.

Alva kan användas i klassrummet om eleverna har tillgång till surfplattor och kan med fördel användas hemma tillsammans med den tryckta boken för flippat klassrum eller för elever som varit frånvarande. Alva kan även ge stöd vid repetition eller läxläsning.

”Hur gör man vid uppställning av multiplikation?” – Se den förklarande filmen!

”Jag minns inte hur man beräknar en cirkels omkrets!” – Se den förklarande filmen!

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration