Mer information

Prio Matematik är en matematikserie för högstadiet med tydlig struktur, modern form och ett stort matematiskt innehåll. Serien möter alla elever och ger dem chansen att utvecklas

I Prio Matematik får alla elever möjligheten att arbeta med hela det centrala innehållet enligt Lgr22 och träna på samtliga fem förmågor. Prio Matematik har tydliga genomgångar och genomtänkta uppgifter som fokuserar på matematikens kritiska punkter. Eleven ta del av en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper. Med Prio Matematik får eleven god förståelse och stimuleras till kommunikation och kreativitet vilket leder till mycket goda förutsättningar att utvecklas.

Prio Matematik har:

 • fem kapitel per årskurs
 • fokus på förmågorna
 • tydliga genomgångar med definitioner av begrepp och exempel med lösningsförslag
 • avsnitt med uppgifter på tre nivåer
 • uppgifter som tränar förståelse, resonemang och kommunikation
 • kontinuerlig repetition
 • tydligt språk
 • begreppslista
 • tankekarta

Prio Matematik - ett komplett läromedel

Prio Matematik är mer än bara en lärobok. Till varje lärobok finns det dels en Arbetsbok på grundläggande nivå, dels en Lärarguide, dels Prov, Övningsblad och Aktiviteter (pdf) online. Önskar man istället att arbeta digitalt finns samma innehåll i en digital version, den digitala versionen innehåller dessutom animerade filmer, självrättande övningar och interaktiva övningar för att träna resonemang och kommunikation.
Till Prio Matematik finns även en app som heter Alva. Med den kan eleverna scanna utvalda sidor i elevboken och direkt få tillgång till pedagogiska mattefilmer.
Perfekt för elever som gör läxor hemma eller har missat en lektion.
Prio Matematik har allt det extra material och de hjälpmedel som förenklar ditt och elevens arbete och gör det varierat och intressant.

Grundbok

Varje kapitel inleds med en ingress som berättar om innehållet i kapitlet, vilka begrepp och vilket centralt innehåll som behandlas. Dessutom finns ett litet förkunskapstest som vi kallar för uppvärmningen.
Teori och exempel får ta plats och är skrivna så att eleverna lätt kan följa med. Vi förtydligar och lyfter fram kritiska punkter med pekbubblor och kommentarer.

Uppgifterna inleds med en starter, en öppen uppgift som syftar till att samla klassen där alla elever ges möjlighet att komma med olika lösningar och svar. Uppgifterna är inspirerande och varierade på tre nivåer och lyfter ofta fram kritiska punkter för avsnittet. Varje kapitel inleds med en ingress som berättar om innehållet i kapitlet, vilka begrepp och vilket centralt innehåll som behandlas.

Historiksidor gör nedslag i matematikhistorien eller i intressanta samhällsföreteelser kopplat till matematik. I slutet av varje kapitel finns ett uppslag, Problem, resonemang och kommunikation, där eleverna får extra träning i att använda och utveckla dessa förmågor.
Varje kapitel avslutas med ett begreppstest och ett kapiteltest. Begreppstestet kan användas för att kontrollera att eleven har förstått begreppen. Kapiteltestet kan ses som en diagnos över grundläggande metoder.

Utifrån resultatet på begreppstest och kapiteltest arbetar eleverna vidare med basläger eller hög höjd. Den elev som har svårighet med en viss typ av uppgift kan jobba vidare med motsvarande uppgifter i baslägret. Hög höjd passar de elever som behöver mer utmanande uppgifter.
Sist i kapitlet finns en begreppslista och en tankekarta. Begreppslistan ger en förklaring till de viktigaste begreppen som tagits upp i kapitlet. Tankekartan fungerar som en sammanfattning och hjälper eleverna att sortera de matematiska begreppen.

Arbetsbok

Boken vänder sig till elever som behöver arbeta på en grundläggande nivå och syftar till att ge dem en väg in i grundboken. Eleverna tränar begrepp och metoder och skriver svaren direkt i boken. Varje kapitel avslutas med uppgifter som lägger extra fokus på att träna begrepp-, resonemangs- och problemlösningsförmågan.

Lärarguide

Till varje grundbok i Prio Matematik finns en lärarguide som fungerar som stöd och inspiration i arbetet som matematiklärare. Lärarguiden följer grundboken uppslag för uppslag med massor av kommentarer, tips och lösningsförslag. Lärarguiden kommer att underlätta din vardag och vara din guide till en lyckad matematikundervisning.

Prov, Övningsblad och Aktiviteter

Prio Matematik har givetvis mängder av extra material i form av övningsblad och aktiviteter, allt för att möta alla elever och låta dem träna på alla förmågor.

Vi vet att många elever behöver träna på begrepp och metoder för att få en trygghet i sitt räknande. Därför har vi många övningsblad kopplade till de flesta avsnitten.

I stort sett varje avsnitt i boken har aktiviteter kopplade till sig. Aktiviteterna är många gånger en praktisk övning som befäster begreppen och metoderna för kapitlet och som låter eleverna träna resonemang och kommunikation.
Till varje kapitel finns ett prov för att kunna utvärdera eleverna mot betygskriterierna. Vi har tagit fram ett provkoncept där förmågorna tydliggörs och där rättning och utvärdering effektiviseras.

Onlinebok

Vår är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling.

Prio Matematik digital

Prio Matematik innehåller samma populära texter men med nya interaktiva funktioner som ger läraren större tillgänglighet, fler möjligheter till ett formativt arbetssätt och en överblick av elevens arbete.
Vi har kryddat våra populära läromedel med

 • filmer som förklarar begrepp och beskriver metoder
 • interaktiva övningar som lyfter fram vanliga missuppfattningar och leder till diskussion
 • självrättande övningar och direkt återkoppling
 • återkoppling till utvalda uppgifter. Det kan vara ett tips för att komma igång, en kommentar till ett felaktigt svar eller en bekräftelse när eleven har gjort rätt.
 • överblick så att eleven har koll på sitt eget arbete och lärande
 • teori och exempel som alltid ligger vid sidan om uppgifterna. På så sätt blir de en naturlig hjälp när eleverna löser uppgifterna.
 • metodsamlingar och begreppslistor ligger alltid ett knapptryck bort.

Våra digitala läromedel fylls hela tiden med nytt innehåll, nya övningstyper och mer lärarstöd. Alltid i samspel med våra användare.

Engagerar eleverna

Våra digitala läromedel bygger på kända titlar. Prio Matematik är ett läromedel med genomarbetad pedagogik som väcker elevernas nyfikenhet och lust att lära.
Prio Matematik har en tydlig struktur och ett stort matematiskt innehåll. Boken ger alla elever möjligheten att arbeta med hela det Centrala innehållet och att träna på samtliga fem förmågor.

Räkna med kod tillsammans med Prio Matematik

Räkna med kod - programmering i matematik

Klicka här för att se filmen

Film om Prio Matematik Arbetsbok

Prio Matematik Arbetsbok är skriven för elever som behöver träna mer på
grunderna i matematik och tycker att nivå 1 i grundboken är för kort
eller lite för svår.

Klicka här för att se filmen

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration