Prio Matematik 7-9, upplaga 1

Mer information

Prio Matematik - en helt ny serie för alla elever!

Prio Matematik är en nyskriven matematikserie för högstadiet med tydlig struktur, modern form och ett stort matematiskt innehåll. Prio Matematik möter alla elever och ger dem chansen att utvecklas.

Prio Matematik är skriven för att svara mot kraven i den nya kursplanen, Lgr 11. Här får alla elever möjligheten att arbeta med hela det centrala innehållet och träna på samtliga fem förmågor. Prio Matematik har tydliga genomgångar och genomtänkta uppgifter som fokuserar på matematikens kritiska punkter. I Prio Matematik får eleven ta del av en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper. Med Prio Matematik får eleven mycket goda förutsättningar att utvecklas.

Kritiska punkter

Prio Matematik har fokus på matematikens kritiska punkter, bland annat genom tydliga genomgångar som stärker elevens begreppsuppfattning. Prio matematik har ett stort matematiskt innehåll med inspirerande uppgifter som utmanar till fördjupad förståelse på olika nivåer. Med Prio Matematik får eleven god förståelse och stimuleras till kommunikation och kreativitet.

Prio Matematik har:


fem kapitel per årskurs
fokus på förmågorna
tydliga genomgångar med definitioner av begrepp och exempel med lösningsförslag
avsnitt med uppgifter på tre nivåer
uppgifter som tränar förståelse, resonemang och kommunikation
kontinuerlig repetition
tydligt språk
begreppslista
tankekarta

Prio Matematik - ett komplett läromedel.

Prio Matematik är mer än bara en lärobok. Till varje lärobok kommer att finnas dels en Lärarguide, dels Prov, Övningsblad och Aktiviteter (pdf) online. Prio Matematik har allt det extra material och de hjälpmedel som förenklar ditt och elevens arbete och gör det varierat och intressant.

Arbetsbok årskurs 7

Boken vänder sig till elever som behöver arbeta på en grundläggande nivå och syftar till att ge dem en väg in i grundboken. Eleverna tränar begrepp och metoder och skriver svaren direkt i boken. Varje kapitel avslutas med uppgifter som lägger extra fokus på att träna begrepp-, resonemangs- och problemlösningsförmågan.

Onlinebok

Vår nya onlinebok är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling.

Lärarguide

TIll varje lärobok i Prio Matematik finns en lärarguide som fungerar som stöd och inspiration i arbetet som matematiklärare. Lärarguiden följer läroboken uppslag för uppslag med massor av kommentarer, tips och lösningsförslag. Lärarguiden kommer att underlätta din vardag och vara din guide till en lyckad matematikundervisning.

Prov, Övningsblad och Aktiviteter

Prio Matematik har givetvis mängder av extra material i form av övningsblad och aktiviteter, allt för att möta alla elever och låta dem träna på alla förmågor.

Vi vet att många elever behöver träna på begrepp och metoder för att få en trygghet i sitt räknande. Därför har vi många övningsblad kopplade till de flesta avsnitten.

I stort sett varje avsnitt i boken har aktiviteter kopplade till sig. Aktiviteterna är många gånger en praktisk övning som befäster begreppen och metoderna för kapitlet och som låter eleverna träna resonemang och kommunikation.
Till varje kapitel finns ett prov för att kunna utvärdera eleverna mot kunskapskraven. Vi har tagit fram ett nytt provkoncept där förmågorna tydliggörs och där rättning och utvärdering effektiviseras.

Prio Matematik Arbetsbok är skriven för elever som behöver träna mer på grunderna i matematik och som tycker att nivå 1 i grundboken är för kort eller lite för svår.
Innehållet i Arbetsboken följer Prio Matematik grundbok och uppgifterna tränar kunskaper upp till E-nivå. Här får eleverna träna mycket på begrepp och metoder, men också på problemlösning, resonemang och kommunikation.

Strukturen i Prio Matematik

Varje kapitel inleds med en ingress som berättar om innehållet i kapitlet, vilka begrepp och vilket centralt innehåll som behandlas. Dessutom finns ett litet förkunskapstest som vi kallar för uppvärmningen.

Teori och exempel får ta plats och är skrivna så att eleverna lätt kan följa med. Vi förtydligar och lyfter fram kritiska punkter med pekbubblor och kommentarer.

Uppgifterna inleds med en starter, en öppen uppgift som syftar till att samla klassen där alla elever ges möjlighet att komma med olika lösningar och svar. Uppgifterna är inspirerande och varierade på tre nivåer och lyfter ofta fram kritiska punkter för avsnittet. Varje kapitel inleds med en ingress som berättar om innehållet i kapitlet, vilka begrepp och vilket centralt innehåll som behandlas. Dessutom finns ett litet förkunskapstest som vi kallar för uppvärmningen.

Historiksidor gör nedslag i matematikhistorien eller i intressanta samhällsföreteelser kopplat till matematik. I slutet av varje kapitel finns ett uppslag, problem, resonemang och kommunikation, där eleverna får extra träning i att använda och utveckla dessa förmågor.

Kapitlet avslutas med en begreppslista och en tankekarta. Begreppslilstan ger en förklaring till de viktigaste begreppen som tagits upp i kapitlet. Tankekartan fungerar som en sammanfattning och hjälper eleverna att sortera de matematiska begreppen.

Varje kapitel avslutas med ett begreppstest och ett kapiteltest. Begreppstestet kan användas för att kontrollera att eleven har förstått begreppen. Kapiteltestet kan ses som en diagnos över grundläggande metoder.

Utifrån resultatet på begreppstest och kapiteltest arbetar eleverna vidare med basläger eller hög höjd. Den elev som har svårighet med en viss typ av uppgift kan jobba vidare med motsvarande uppgifter i baslägret. Hög höjd passar de elever som behöver mer utmanande uppgifter.

Prio Matematik digital

Nu lanserar vi Sanoma Utbildnings digitala läraromedel i Matematik. Först ut är Prio Matematik 7.

För dig som är förstagångsköpare av våra nya digitala läromedel, observera att du måste köpa minst en lärarlicens för att kunna administrera dina elevlicenser.

Innovation

Vi har en tradition av att utmana det konventionella när vi utvecklar nya läromedel. Det gäller även det digitala.
Prio Matematik innehåller samma populära texter men med nya interaktiva funktioner som ger läraren större tillgänglighet, fler möjligheter till ett formativt arbetssätt och en överblick av elevens arbete.
Vi har kryddat våra populära läromedel med
• filmer som förklarar begrepp och beskriver metoder
• interaktiva övningar som lyfter fram vanliga missuppfattningar och leder till diskussion
• självrättande övningar och direkt återkoppling
• återkoppling till utvalda uppgifter. Det kan vara ett tips för att komma igång, en kommentar till ett felaktigt svar eller en bekräftelse när eleven har gjort rätt.
• överblick så att eleven har koll på sitt eget arbete och lärande
• teori och exempel som alltid ligger vid sidan om uppgifterna. På så sätt blir de en naturlig hjälp när eleverna löser uppgifterna.
• metodsamlingar och begreppslistor ligger alltid ett knapptryck bort.
Våra digitala läromedel fylls hela tiden med nytt innehåll, nya övningstyper och mer lärarstöd. Alltid i samspel med våra användare.

Engagerar eleverna

Våra digitala läromedel bygger på kända titlar. Prio Matematik är ett läromedel med genomarbetad pedagogik som väcker elevernas nyfikenhet och lust att lära.
Prio Matematik har en tydlig struktur och ett stort matematiskt innehåll. Boken ger alla elever möjligheten att arbeta med hela det Centrala innehållet och att träna på samtliga fem förmågor.

Räkna med kod tillsammans med Prio Matematik

Räkna med kod - programmering i matematik

Film om Prio Matematik Arbetsbok

Prio Matematik Arbetsbok är skriven för elever som behöver träna mer på
grunderna i matematik och tycker att nivå 1 i grundboken är för kort
eller lite för svår.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Anmäl dig här