Räddningsmedicin

Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Räddningsmedicin som ljudbok i mp3-format.

Kapitel 1 - Räddningstjänst

Ladda ner hela kapitel 1, sida 8-26  (Komprimerad fil, 11,1 MB)

Innehåll:
Räddningstjänst - sid 8
Lag om skydd mot olyckor - sid 9
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB - sid 10
Kommunal räddningstjänst - sid 11
Brandman - sid 12
Heltidsbrandman - sid 13
Brandman i beredskap - sid 14
Brandman i beredskap - sid 15
Brandingenjör - sid 16
Statlig räddningstjänst - sid 17
Fjällräddning - sid 18
Fjällräddning - sid 19
Fjällräddning - sid 20
Efterforskning av personer (i vissa fall) - sid 21
Flyg- och sjöräddning - sid 22
Flyg- och sjöräddning - sid 23
Miljöräddning till sjöss - sid 24
Rakel - sid 25
Studieuppgifter - sid 26

Kapitel 2 - Prehospital akutsjukvård

Ladda ner hela kapitel 2, sida 27-48  (Komprimerad fil, 14,3 MB)

Innehåll:
Prehospital akutsjukvård - sid 27
Ambulanssjukvården - sid 28
Från taxiförare till ambulanssjukvårdare - sid 29
Från taxiförare till ambulanssjukvårdare - sid 30
Dagens organisation och kompetenskrav - sid 31
Ambulanssjukvårdare - sid 32
Luftburna ambulanstransporter - sid 33
Arbetsuppgifter - sid 34
Riskbedömning i förberedelsestadiet - sid 35
Vårdarstadiet - sid 36
Hemtransport - sid 37
Utryckningskörning - sid 38
Medicinteknisk utrustning - sid 39
Pulsoximeter - sid 40
Ambulans-Ekg - sid 41
Defibrillator (hjärtstartare) - sid 42
Defibrillator (hjärtstartare) - sid 43
Syrgasutrustning - sid 44
Prehospitala symtom, iakttagelser och undersökning - sid 45
Symtom och iakttagelser - sid 46
Undersökning - sid 47
Studieuppgifter - sid 48

Kapitel 3 - Första hjälpen

Ladda ner hela kapitel 3, sida 49-69  (Komprimerad fil, 14,3 MB)

Innehåll:
Första hjälpen - sid 49
Livsviktiga organsystem - sid 50
Reaktionsgradskala - sid 51
Lungorna - andningen - sid 52
Luftvägarna - sid 53
L-ABC - sid 54
L = Livsfarligt läge - sid 55
A = Andningshjälp - sid 56
Fri luftväg - sid 57
B = Stoppa blödning - sid 58
Olika typer av blödningar - sid 59
Chockläge - sid 60
PHTLS - Pre-Hospital Trauma Life Support - sid 61
A = Airway - sid 62
B = Breathing - sid 63
Hjärt-lungräddning (HLR) - sid 64
Kontroller - sid 65
Behandling - sid 66
Kedjan som räddar liv - sid 67
Utvärdering - sid 68
Studieuppgifter - sid 69

Kapitel 4 - Medicinska sjukdomar och tillstånd prehospitalt

Ladda ner hela kapitel 4, sida 70-86  (Komprimerad fil, 10,2 MB)

Innehåll:
Medicinska sjukdomar och tillstånd prehospitalt - sid 70
Astma - sid 71
Anamnes - sid 72
Behandling och åtgärder - sid 73
Läkemedelsbehandling - sid 74
Hjärtsvikt - Lungödem - sid 75
Symtom - sid 76
Läkemedelsbehandling - sid 77
Chock - sid 78
Icke-kardiell orsak - sid 79
Symtom - sid 80
Symtom - sid 81
Akut behandling - sid 82
Kramper - sid 83
Stroke - sid 84
Akut stroke - sid 85
Studieuppgifter - sid 86

Kapitel 5 - Kirurgiska skador och trauma prehospitalt

Ladda ner hela kapitel 5, sida 87-113  (Komprimerad fil, 17,5 MB)

Innehåll:
Kirurgiska skador och trauma prehospitalt - sid 87
Akut buk - sid 88
Thoraxskador - sid 89
Tecken på thoraxskador - sid 90
Akuta vårdåtgärder på olycksplatsen - sid 91
Brännskador - sid 92
Brännskadans utbredning - sid 93
Brännskadans lokalisation - sid 94
Den brännskadades ålder - sid 95
Akut vård och omhändertagande - sid 96
Akut vård och omhändertagande - sid 97
Akut vård och omhändertagande - sid 98
Kylskador - sid 99
Vad händer i kroppen vid en kylskada? - sid 100
Allmän nedkylning ( hypotermi) - sid 101
Akut vård och omhändertagande vid allmän nedkylning - sid 102
Drunkningstillbud - sid 103
Vad händer i kroppen vid drunkning - sid 104
Akut vård och omhändertagande - sid 105
Bukskador - sid 106
Frakturer - sid 107
Symtom på fraktur - sid 108
Akut vård och omhändertagande - sid 109
Skador på halskotpelaren - sid 110
Symtom - sid 111
Akut vård och omhändertagande - sid 112
Studieuppgifter - sid 113

Kapitel 6 - Katastrofmedicin

Ladda ner hela kapitel 6, sida 114-133  (Komprimerad fil, 11,3 MB)

Innehåll:
Katastrofmedicin - sid 114 
Medicinsk katastrof - sid 115
Katastrofrisker - sid 116
Bränder - sid 117
Kemiska olyckor - sid 118
Terrordåd - sid 119
Åskådarolyckor - sid 120
Naturkatastrofer - sid 121
Naturkatastrofer - sid 122
Organisation vid en katastrof - sid 123
Kommunal räddningstjänst - sid 124
Polisen - sid 125
Ambulansverksamhet - sid 126
Sortering, prioritering och registrering (Triage) - sid 127
Prioriteringskort - sid 128
Prioriteringskort - sid 129
Skadekort - sid 130
Skadeförteckning - sid 131
Skadeförteckning - sid 132
Internetadresser - sid 133

Kapitel 7 - Hjälporganisationer

Ladda ner hela kapitel 7, sida 134-154  (Komprimerad fil, 12,5 MB)

Innehåll:
Hjälporganisationer - sid 134
Polisen - sid 135
Polisens arbete vid en räddningsinsats - sid 136
SOS Alarm - sid 137
Samhällstjänster - sid 138
Samhällstjänster - sid 139
Prioriteringsgraderna - sid 140
Säkerhets- och jourtjänster - sid 141
113 13 - Nationellt informationsnummer - sid 142
1177 - Sjukvårdsrådgivningen - sid 143
Röda korset - sid 144
Röda Korsets verksamhet i Sverige - sid 145
Röda Korsets internationella versamhet - sid 146
Svenska delegater - sid 147
Försvarsmakten - hjälpinsatser vid krissituationer - sid 148
Internationell tjänst - sid 149
Internationell tjänst - sid 150
Hemvärnet - sid 151
Befolkningsskydd och räddningstjänst - sid 152
Befolkningsskydd och räddningstjänst - sid 153
Studieuppgifter - sid 154

Kapitel 8 - Psykosocialt omhändertagande (krishantering)

Ladda ner hela kapitel 8, sida 155-163 (Komprimerad fil, 4,4 MB)

Innehåll:
Psykosocialt omhändertagande (krishantering) - sid 155
Direkt drabbade - sid 156
Krisens olika faser - sid 157
Nyorienteringsfasen - sid 158
Emotionell första hjälpen - sid 159
Krishjälp för räddningspersonalen - sid 160
Avlastningssamtal - sid 161
Professionell krishjälp - sid 162
PKL-gruppen - sid 163

Kapitel 9 - Transport av Farligt gods

Ladda ner hela kapitel 9, sida 164-170 (Komprimerad fil, 3,2 MB)

Innehåll:
Transport av Farligt gods - sid 164
Farligt gods - sid 165
Klassificering av farligt gods - sid 166
Klassificering av farligt gods - sid 167
Märkning och numrering - sid 168
Varningsetiketter - sid 169
Studieuppgifter - sid 170

Kapitel 10 - Etiskt förhållningssätt och etiska dilemman

Ladda ner hela kapitel 10, sida 171-179 (Komprimerad fil, 5,1 MB)

Innehåll:
Etiskt förhållningssätt och etiska dilemman - sid 171
Etiska begrepp och teorier - sid 172
Pliktetik - sid 173
Rättighetsetik - sid 174
Etiskt förhållningssätt - sid 175
Etiskt förhållningssätt - sid 176
Etiskt förhållningssätt - sid 177
Etiska kompetenser - sid 178
Etiska dilemman - sid 179

Ämne - Sjukvård

Ladda ner hela kapitlet "Ämne - Sjukvård", sida 180-181 (Komprimerad fil, 1,6 MB)

Innehåll:
Ämne - Sjukvård - sid 180
Räddningsmedicin, 100 poäng - sid 181

Produkter i serien

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration