Räkna med kod - programmering i matematik, upplaga 1

Om serien

Räkna med kod - programmering i matematik, upplaga 1

I det här häftet får elever på högstadiet och gymnasiet lära sig grunderna i programmeringsspråket Python, samtidigt som de löser matematiska problem. Tydliga exempel och enkla ingångar i uppgifterna gör att eleverna kan arbeta med häftet utan några tidigare förkunskaper i programmering. Häftet består av 12 lektioner i programmering som tillsammans med den tillhörande Lärarguiden är allt du behöver för att börja arbeta med programmering i matematikundervisningen.

I Räkna med kod får eleverna lösa matematiska problem med programmering och samtidigt lära sig grunderna i programmeringsspråket Python. Häftet består av 12 lektioner i programmering och riktar sig till elever på högstadiet och gymnasiet.

Räkna med kod

I Räkna med kod får eleverna lära sig grundläggande programmering. Häftet kan användas fristående men också som ett komplement till våra läromedel Matte Direkt, Prio matematik och Matematik Origo.

Häftet består av 12 lektioner med följande innehåll;

 • Lektion 1 - Print och de fyra räknesätten
 • Lektion 2 - Variabler
 • Lektion 3 - Input
 • Lektion 4 - For-satser
 • Lektion 5 - If-satser
 • Lektion 6 - If-satser med and och or
 • Lektion 7 - While-satser
 • Lektion 8 - Räknare
 • Lektion 9 - Listor
 • Lektion 10 - Slumptal
 • Lektion 11 - Python med Turtle
 • Lektion 12 - Nästlade satser

Till varje lektion finns teori, exempel och uppgifter. Uppgifterna har en tydlig koppling till matematik och finns på två nivåer. Tanken är att eleverna, när de löser uppgifterna, lär sig programmera samtidigt som de utvecklar sina matematikkunskaper. Till samtliga uppgifter finns facit. Förutom de 12 lektionerna innehåller Räkna med kod även ett antal aktiviteter. Aktiviteterna är större programmeringsuppgifter som bjuder in till diskussion och utforskande arbete.

Tillsammans med den tillhörande Lärarguiden är Räkna med kod allt du behöver för att börja arbeta med programmering i matematikundervisningen.

Lärarguide Räkna med kod

Till häftet finns en Lärarguide som hjälper dig som lärare att planera och genomföra varje lektion. Lärarguiden är en strukturerad handledning för lärare som inte tidigare har programmerat, men ger samtidigt inspiration till de lärare som har erfarenhet av att undervisa i programmering. Det finns förslag till hur du kan starta och avsluta lektionen, kommentarer och ledtrådar till uppgifterna samt förslag på hur du kan bemöta vanliga fel och missuppfattningar. Dessutom får du tips på hur du kan variera och fördjupa undervisningen.