Skriva för att övertyga

Författare
Mikael Rosén (Häftad, 2017)
Ämne
Media & kommunikation
Antal sidor
310
Utgivningsdatum
2017-05-29
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152340462
Länk till blädderprov:

406 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Den nya upplagan av Skriva för att övertyga innehåller många nya och aktuella exempel. Alla checklistor är uppdaterade, och det har tillkommit en mall och ett avsnitt om hur du tar fram en kommunikationsplan. Dessutom har den nya upplagan ett större fokus på kommunikation i digitala kanaler och sociala medier. Skriva för att övertyga visar på ett tydligt och pedagogiskt sätt hur man skriver texter som kunder och andra intressenter enkelt kan ta till sig. Detta är en uppgift som idag berör allt fler yrkesverksamma, inte minst genom all internetbaserad information som företag och organisationer producerar. Boken innehåller cirka 130 verkliga textexempel från olika typer av företag, myndigheter och intresseorganisationer. Exemplen visar hur olika verksamheter hanterar säljbrev, webbtexter, annonser, reklam eller policydokument, allt i syfte att övertyga läsaren att vilja gå vidare, ta reda på mer, ta nästa steg. Skriva för att övertyga riktar sig till dig som arbetar på en marknads-, informations- eller säljavdelning, reklam- eller kommunikationsbyrå, men i lika hög grad till alla andra som i arbetet skriver för att informera, argumentera eller sälja. Författaren Mikael Rosén, är skribent, kommunikationsstrateg och föreläsare och har även varit chef på olika kommunikationsbyråer.

Köp direkt via: adlibris, bokus

Utvärderingsexemplar

Utvärderingsexemplar eftergymnasiala utbildningar

Beställ gärna ett kostnadsfritt utvärderingsexemplar av Skriva för att övertyga. Kontakta gärna vår kundservice på kundservice@sanoma.com vid eventuella frågor.

Beställ ditt utvärderingsexemplar här!

Trevlig läsning!

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration