Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Specialpedagogik 2 som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens intro, sida 7-11  (Komprimerad fil, 2,6 MB)

Kapitel 1 - FN:s standardregler och Salamancadeklarationen

Ladda ner hela kapitel 1, sida 12-19  (Komprimerad fil, 4,4 MB)

Innehåll:
FN:s standardregler och Salamancadeklarationen - sid 12
FN:s standardregler - sid 13
Salamancadeklarationen - sid 14
Salamancadeklarationen - sid 15
Andra deklarationer - sid 16
FN:s barnkonventionen - sid 17
Sammanfattning - sid 18
Studieuppgifter - sid 19

Kapitel 2 - Funktionsnedsättningar utifrån ett salutogent perspektiv

Ladda ner hela kapitel 2, sida 20-28  (Komprimerad fil, 5,1 MB)

Innehåll:
Funktionsnedsättningar utifrån ett salutogent perspektiv - sid 20
Inledning - sid 21
Salutogenes - sid 22
Kasam - sid 23
International Classification of Functions, ICF - sid 24
Kroppsfunktioner - sid 25
Kroppsstrukturer - sid 26
Övriga faktorer - sid 27
Sammanfattning - sid 28

Kapitel 3 - Specialpedagogiska teorier och begrepp

Ladda ner hela kapitel 3, sida 29-44  (Komprimerad fil, 10 MB)

Innehåll:
Inledning - sid 29
Specialpedagogiska begrepp - sid 30
Differentiering och segregering - sid 31
Delaktighet - sid 32
Makt - sid 33
Empowerment - sid 34
Specialpedagogiska teoretiker - sid 35
Kritiska perspektivet - sid 36
Dilemmaperspektivet - sid 37
Bengt Persson - sid 38
Relationella perspektivet - sid 39
Inga-Lill Jakobsson och Inger Nilsson - sid 40
Yttre och inre ram - sid 41
Diagnosens betydelse - sid 42
Sammanfattning - sid 43
Studieuppgifter - sid 44

Kapitel 4 - Samhället och omgivningen

Ladda ner hela kapitel 4, sida 45-57  (Komprimerad fil, 8,3 MB)

Innehåll:
Samhället och omgivningen - sid 45
Inledning - sid 46
Välfärdssamhället - sid 47
Hållbara försäkringar - sid 48
Myndigheters ansvar - sid 49
Specialpedagogiska skolmyndigheten - sid 50
Skolverket - sid 51
Samordning av insatser - sid 52
Anhöriga och närstående - sid 53
Välkommen till Holland - sid 54
Välkommen till Holland - sid 55
Sammanfattning - sid 56
Studieuppgifter - sid 57

Kapitel 5 - Lagar och förordningar

Ladda ner hela kapitel 5, sida 58-78  (Komprimerad fil, 14,7 MB)

Innehåll:
Lagar och förordningar - sid 58
Inledning - sid 59
Ramlag - sid 60
Hälso- och sjukvårdslagen - sid 61
Hälso- och sjukvårdslagen - sid 62
Socialtjänstlagen - sid 63
Socialtjänstlagen - sid 64
Socialtjänstlagen - sid 65
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - sid 66
Lag om valfrihetssystem - sid 67
Patientsäkerhetslagen - sid 68
Delegering - sid 69
Patientdatalagen - sid 70
Skollagen - sid 71
Skollagen - sid 72
Skollagen - sid 73
Arbetsmiljölagen - sid 74
Arbetsmiljöförordningen och föreskrifter - sid 75
Lag om medbestämmande i arbetslivet - sid 76
Sammanfattning - sid 77
Studieuppgifter - sid 78

Kapitel 6 - Värdegrund och etiska riktlinjer

Ladda ner hela kapitel 6, sida 79-95  (Komprimerad fil, 12,5 MB)

Innehåll:
Inledning - sid 79 
Värdegrund - sid 80
Lokalt värdegrundsarbete - sid 81
Lokalt värdegrundsarbete - sid 82
Etiska överväganden - sid 83
Pliktetik - sid 84
Konsekvensetik - sid 85
Sinnelagsetik - sid 86
Etiska dilemman - sid 87
Socialstyrelsens etiska råd - sid 88
Socialstyrelsens etiska råd - sid 89
Regler och bestämmelser - sid 90
Andra regler - sid 91
Regler för personal - sid 92
Sammanfattning - sid 93
Studieuppgifter - sid 94
Studieuppgifter - sid 95

Kapitel 7 - Verksamheter

Ladda ner hela kapitel 7, sida 96-108  (Komprimerad fil, 8,1 MB)

Innehåll:
Versamheter - sid 96
Inledning - sid 97
Historik - sid 98
Historik - sid 99
Boendeformer - sid 100
Korttidsboende - sid 101
Undervisning - sid 102
Undervisning idag - sid 103
Andra skolformer - sid 104
Arbete och sysselsättning - sid 105
Daglig verksamhet - sid 106
Sammanfattning - sid 107
Studieuppgifter - sid 108

Kapitel 8 - Tillgänglighet i samhället

Ladda ner hela kapitel 8, sida 109-117  (Komprimerad fil, 5,8 MB)

Innehåll:
Tillgänglighet i samhället - sid 109
Inledning - sid 110
Nationella handlingsplanen - sid 111
Brister i tillgänglighet - sid 112
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - sid 113
Psykiska funktionsnedsättningar - sid 114
Somatiska funktionsnedsättningar - sid 115
Somatiska funktionsnedsättningar - sid 116
Sammanfattning - sid 117

Kapitel 9 - Tillämpning

Ladda ner hela kapitel 9, sida 118-140  (Komprimerad fil, 16,3 MB)

Innehåll:
Tillämpning - sid 118
Inledning - sid 119
Den yttre ramen - sid 120
Den yttre ramen - sid 121
Den yttre ramen - sid 122
Den inre ramen - sid 123
Evidensbaserat arbetssätt - sid 124
Personalens kompetens - sid 125
Planerings- och genomförandeprocessen - sid 126
Planerings- och genomförandeprocessen - sid 127
Planerings- och genomförandeprocessen - sid 128
Planeringssamtal - sid 129
Att ställa frågor under planeringssamtalet - sid 130
Att ställa frågor under planeringssamtalet - sid 131
Planering - sid 132
Genomförande - sid 133
Utvärdering - sid 134
Dokumentation - sid 135
Syfte - sid 136
Löpande anteckningar - sid 137
Sammanfattning - sid 138
Studieuppgifter - sid 139
Studieuppgifter - sid 140

Fördjupningsuppgifter

Ladda ner kapitlet "Fördjupningsuppgifter", sida 141-149  (Komprimerad fil, 5,9 MB)

Innehåll:
Fördjupningsuppgifter - sid 141
Lisen - sid 142
Sergio - sid 143
Kristoffer - sid 144
Stella - sid 145
Emma - sid 146
Anders - sid 147
Bill - sid 148
Elina - sid 149

Ämne - Specialpedagogik

Ladda ner kapitlet "Ämne - Specialpedagogik", sida 150-151  (Komprimerad fil, 1,9 MB)

Innehåll:
Ämnets syfte - sid 150
Specialpedagogik 2, 100 poäng - sid 151

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev