Spegla språket Digital

Spegla språket Digital är ett heldigitalt läromedel som finns på vår plattform Kampus. Spegla språket Digital innehåller samma populära texter och övningar som den tryckta förlagan. Med ett digitalt läromedel kan du som lärare planera och skapa undervisning som engagerar.

I Kampus samlas dina digitala läromedel och metoder för lärande. Allt från digitala versioner av våra läromedel med interaktiva övningar för eleven, till lärarstöd och lektionsplanering.

Med Spegla Språket Digital kan du:

  • planera och lägga upp din undervisning så att den passar dig och dina elever.
  • välja vilka delar av innehållet du vill använda och välja ordning på innehållet.
  • lägga till eget material.
  • från lärarvyn se hur det går för dina elever.

Det här innehåller Kampuslicenserna:

Spegla språket lärarlicens

  • Lärarhandledning
  • Grundbok

Spegla språket elevlicens

  • Grundbok

Spegla språket årskurs 7 (9 produkter)

Spegla språket årskurs 8 (9 produkter)

Spegla språket årskurs 9 (9 produkter)