Serie

Spegla språket

Spegla språket är en språkutvecklande läromedelsserie i svenska och svenska som andraspråk som följer den reviderade kursplanen i Lgr22.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Spegla språket Digital

Spegla språket Digital är ett heldigitalt läromedel som innehåller samma populära texter och övningar som den tryckta boken. Med Spegla språket Digital kan du som lärare planera och skapa en undervisning som engagerar.

Med Spegla språket Digital kan du:

  • Planera och lägga upp din undervisning så att den passar dig och dina elever.
  • Välja vilka delar av innehållet du vill använda och välja ordning på innehållet.
  • Lägga till eget material.
  • Från lärarvyn se hur det går för dina elever.

Spegla språket lärarlicens innehåller:

  • Lärarhandledning
  • Grundbok

Spegla språket elevlicens innehåller:

  • Grundbok

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration