Serie

Spegla språket

Spegla språket är en språkutvecklande läromedelsserie i svenska och svenska som andraspråk som följer den reviderade kursplanen i Lgr22.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

För dig som lärare

Lektion från Spegla språket åk 7

Här kan du ladda ner en kostnadsfri lektion där dina elever kan få veta hur man säger Jag älskar dig på våra fem minoritetsspråk.

Klicka här för att ladda ner lektion (PDF-dokument, 3,7 MB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration